Tập làm văn lớp 2: Lập thời gian biểu của em (15 mẫu) Lập thời gian biểu lớp 2

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Hôm nay, Download.vn sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Lập thời gian biểu của em, vô cùng hữu ích.

Hy vọng có thể giúp cho các bạn học sinh lớp 2 có thêm ý tưởng hoàn thiện bài viết của mình. 

 

Lập thời gian biểu buổi sáng

Lập thời gian biểu buổi sáng - Mẫu 1

6 giờ 30

Ngủ dậy

6 giờ 30 - 6 giờ 45

Vệ sinh cá nhân

6 giờ 45 - 7 giờ

Ăn sáng

7 giờ

Đi học

Lập thời gian biểu buổi sáng - Mẫu 2

6 giờ 45

Ngủ dậy

6 giờ 45 - 7 giờ

Vệ sinh cá nhân

7 giờ - 7 giờ 15

Ăn sáng

7 giờ 20

Đi học

Lập thời gian biểu buổi sáng - Mẫu 3

7 giờ

Ngủ dậy

7 giờ - 7 giờ 15

Vệ sinh cá nhân

7 giờ 15 - 7 giờ 30

Tập thể dục

7 giờ 30 - 7 giờ 45

Ăn sáng

7 giờ 45 - 9 giờ 45

Làm bài tập cuối tuần

9 giờ 45 - 11 giờ

Đọc sách, xem tivi

Lập thời gian biểu buổi sáng - Mẫu 4

6 giờ

Ngủ dậy

6 giờ - 6 giờ 15

Vệ sinh cá nhân

6 giờ 15 - 6 giờ 30

Tập thể dục

6 giờ 30 - 6 giờ 45

Ăn sáng

6 giờ 45

Đi học

Lập thời gian biểu buổi sáng - Mẫu 5

6 giờ 30

Ngủ dậy

6 giờ - 6 giờ 15

Tập thể dục

6 giờ 15 - 6 giờ 30

Vệ sinh cá nhân

6 giờ 30 - 6 giờ 45

Ăn sáng

6 giờ 45

Đi học

Lập thời gian biểu buổi chiều của em

Lập thời gian biểu buổi chiều - Mẫu 1

6 giờ 30

Ngủ dậy

12 giờ

Ăn trưa

12 giờ 30 - 14 giờ

Ngủ trưa

14 giờ - 17 giờ

Học bài ở trường

17 giờ - 17 giờ 15

Về nhà

17 giờ 30

Tắm rửa

Lập thời gian biểu buổi chiều - Mẫu 2

12 giờ 30 - 13 giờ 30

Ngủ trưa

13 giờ 30 - 15 giờ 30

Chơi thể thao

15 giờ 30 - 17 giờ 30

Làm bài tập về nhà

17 giờ 30 - 18 giờ

Tắm rửa

Lập thời gian biểu buổi chiều - Mẫu 3

12 giờ 00 - 13 giờ 30

Ngủ trưa

13 giờ 30 - 15 giờ 30

Đọc sách

15 giờ 30 - 17 giờ 30

Chơi game

17 giờ 30 - 18 giờ

Tắm rửa

Lập thời gian biểu buổi chiều - Mẫu 4

12 giờ 00 - 12 giờ 30

Ăn trưa

12 giờ 30 - 14 giờ 30

Ngủ trưa

14 giờ 30 - 17 giờ 30

Học bài ở trường

17 giờ 30 - 18 giờ

Về nhà

18 giờ - 18 giờ 30

Tắm rửa

Lập thời gian biểu buổi chiều - Mẫu 5

12 giờ 00 - 12 giờ 30

Ăn trưa

12 giờ 30 - 14 giờ 30

Ngủ trưa

14 giờ 30 - 15 giờ 30

Chơi game

15 giờ 30 - 16 giờ 30

Làm bài tập về nhà

16 giờ 30 - 17 giờ

Tắm rửa

17 giờ - 17 giờ 30

Đọc sách

Lập thời gian biểu buổi tối của em

Lập thời gian biểu buổi tối - Mẫu 1

18 giờ - 18 giờ 30 phút

Chơi đồ chơi

18 giờ 30 phút - 20 giờ 30 phút

Học bài

20 giờ 30 phút - 21 giờ

Vệ sinh cá nhân

21 giờ

Đi ngủ

Lập thời gian biểu buổi tối - Mẫu 2

18 giờ - 18 giờ 30 phút

Ăn cơm

18 giờ 30 phút - 19 giờ 30 phút

Đọc sách

19 giờ 30 phút - 21 giờ

Học bài

21 giờ

Đi ngủ

Lập thời gian biểu buổi tối - Mẫu 3

18 giờ - 18 giờ 30 phút

Ăn cơm

18 giờ 30 phút - 19 giờ 30 phút

Xem hoạt hình

19 giờ 30 phút - 21 giờ

Học bài

21 giờ - 21 giờ 15 phút

Vệ sinh cá nhân

21 giờ 15 phút

Đi ngủ

Lập thời gian biểu buổi tối - Mẫu 4

17 giờ 45 phút - 18 giờ 15 phút

Ăn cơm

18 giờ 45 phút - 19 giờ

Nghỉ ngơi

19 giờ - 20 giờ 30 phút

Học bài

20 giờ 30 phút - 21 giờ 30 phút

Đọc sách

21 giờ 30 phút

Đi ngủ

Lập thời gian biểu buổi tối - Mẫu 5

18 giờ - 18 giờ 15 phút

Tắm rửa

18 giờ 15 phút - 18 giờ 45 phút

Ăn tối

18 giờ 45 phút - 21 giờ

Học bài

21 giờ - 21 giờ 15 phút

Vệ sinh cá nhân

21 giờ 15 phút

Đi ngủ

..... Mời tham khảo nội dung chi tiết trong tài liệu.....

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 91
  • Lượt xem: 2.673
  • Dung lượng: 411,5 KB