Tải miễn phí hàng nghìn Tài liệu Học tập bao gồm văn mẫu, soạn bài, đề thi kèm đáp án, luyện thi vào lớp 10 và THPT... Ngoài ra, các giáo viên có thể tải giáo án, bài giảng để hỗ trợ cho công tác giảng dạy của mình. Mục Tài liệu giáo dục học tập này bao gồm:

  • Tài liệu giáo án, bài giảng, bài tập cho các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12...
  • Các tài liệu về đề thi và đáp án của các kỳ thi THPT Quốc gia, thi vào lớp 10, thi vào lớp 6,...
  • Các bài tập về đồ án, luận văn, giáo trình..