Thủ thuật hệ thống bao gồm tổng hợp các mẹo thường dùng trên máy tính nhằm tối ưu hóa quá trình sử dụng máy, tăng tốc máy tính, dọn rác hệ thống...