Mẫu trực tuyến là chuyên mục tổng hợp các mẫu đẹp cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và in ấn trực tuyến không cần cài phần mềm hỗ trợ.