Thi THPT Quốc gia là kỳ thi gộp lại của 2 kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Thi Cao đẳng-Đại học để thành 1 kỳ thi duy nhất. Mục Thi THPT Quốc Gia này sẽ tổng hợp cho các thí sinh đề thi, bộ đề thi, đề thi kèm đáp án của các kỳ thi THPT Quốc gia từ trước tới nay để các bạn có thể tải đề thi THPT Quốc gia về và ôn luyện.

Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc Gia (THPT Quốc Gia) là kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học. Các môn thi THPT Quốc gia có thể tham khảo danh sách dưới đây.

Thi THPT Quốc Gia mới