Tập làm văn lớp 3: Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách (7 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 3

Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp chúng ta cần phải viết đơn. Chính vì vậy, Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 3: Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách.

Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách
Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách

Nội dung chi tiết bao gồm 7 mẫu viết đơn, dành cho học sinh lớp 3. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo ngay bên dưới.

Đề bài: Hãy hoàn thành Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường (hoặc thư viện nơi em sinh sống) theo mẫu. 

Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện thành phố Hà Nội

Em tên là: Nguyễn Thúy Hà

Sinh ngày: 20 tháng 10 năm…

Nơi ở: Hà Nội

Học sinh lớp: 3B trường Tiểu học Bình Minh

Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2022.

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Nguyễn Thúy Hà

Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện trường Tiểu học Hòa Bình

Em tên là: Đỗ Anh Đức

Sinh ngày: 8 tháng 8 năm…

Nơi ở: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Học sinh lớp: 3A2, trường Tiểu học Hòa Bình

Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2022.

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Đức

Đỗ Anh Đức

Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách - Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện trường Tiểu học Ánh Sao

Em tên là: Nguyễn Hoàng Hải

Sinh ngày: 10 tháng 2 năm…

Nơi ở: …

Học sinh lớp: 3C, trường Tiểu học Ánh Sao

Em viết đơn này với mong muốn được cấp thẻ đọc sách của thư viện trường. Em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm quy định của thư viện. Mong sớm nhận được thẻ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Hải

Nguyễn Hoàng Hải

Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện trường Tiểu học Ban Mai

Em tên là: Hoàng Minh Hiếu

Sinh ngày: 10 tháng 10 năm…

Nơi ở: Hà Nội

Học sinh lớp: 3B trường Tiểu học Ban Mai

Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2022.

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Hiếu

Hoàng Minh Hiếu

Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách - Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện trường Tiểu học Sao Mai

Em tên là: Nguyễn Hà Chi

Sinh ngày: 14 tháng 5 năm…

Nơi ở: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Học sinh lớp: 3A2, trường Tiểu học Sao Mai

Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2022.

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện ạ!.

Em trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Hà Chi

Nguyễn Hà Chi

Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách - Mẫu 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện thành phố Hà Nội

Em tên là: Nguyễn Minh Khôi

Sinh ngày: 11 tháng 6 năm…

Nơi ở: …

Học sinh lớp: 3A2, trường Tiểu học Hòa Bình

Em viết đơn này với mong muốn được cấp thẻ đọc sách của thư viện. Em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm quy định của thư viện. Em rất mong sớm nhận được thẻ ạ!

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Minh Khôi

Nguyễn Minh Khôi

Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách - Mẫu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện thành phố Đà Nẵng

Em tên là: Trần Đức Anh

Sinh ngày: 2 tháng 8 năm…

Nơi ở: …

Học sinh lớp: 3A2, trường Tiểu học Hai Bà Trưng

Em viết đơn này với mong muốn được cấp thẻ đọc sách của thư viện. Em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm quy định của thư viện. Em rất mong sớm nhận được thẻ ạ!

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Đức Anh

Trần Đức Anh

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 178
  • Dung lượng: 143,7 KB
Sắp xếp theo