Tập làm văn lớp 3: Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao (3 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 3

Hôm nay, Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Tập làm văn lớp 3: Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao.

Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao
Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao

Mời các bạn học sinh lớp 3 cùng theo dõi dàn ý và 3 đoạn văn mẫu dưới đây, để có thêm ý tưởng cho bài viết của mình.

Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao - Mẫu 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐĂNG KÍ THAM GIA CÂU LẠC BỘ THỂ THAO

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng chuyền

Em tên là: Đỗ Đức Hiếu

Sinh ngày: 20 tháng 10 năm…

Nam/nữ: Nam

Học sinh lớp: 3A

Trường: Tiểu học Hòa Bình

Em đăng kí tham gia câu lạc bộ Bóng chuyền

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Câu lạc bộ.

Em trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Hiếu

Đỗ Đức Hiếu

Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao - Mẫu 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐĂNG KÍ THAM GIA CÂU LẠC BỘ THỂ THAO

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh

Em tên là: Nguyễn Minh Chi

Sinh ngày: 12 tháng 1 năm…

Nam/nữ: Nữ

Học sinh lớp: 3B

Trường: Tiểu học Phương Đông

Em đăng kí tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Câu lạc bộ.

Em trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Minh Chi

Nguyễn Minh Chi

Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao - Mẫu 3

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐĂNG KÍ THAM GIA CÂU LẠC BỘ THỂ THAO

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Cầu lông

Em tên là: Hoàng Thùy Hà

Sinh ngày: 15 tháng 8 năm…

Nam/nữ: Nữ

Học sinh lớp: 3A2

Trường: Tiểu học Ban Mai

Em đăng kí tham gia câu lạc bộ Cầu lông

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Câu lạc bộ.

Em trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Hoàng Thùy Hà

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 07
  • Lượt xem: 350
  • Dung lượng: 105 KB
Sắp xếp theo