Toán 6 Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên Giải Toán lớp 6 trang 9 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, biết cách giải phần Thực hành và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 7, 8, 9 sách Chân trời sáng tạo.

Qua đó, giúp các em chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như hoàn thành tốt bài tập cô giáo giao. Đồng thời, nắm chắc cách giải toàn bộ các bài tập của bài 1 Chương V - Phân số Toán 6 tập 2. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành

Thực hành 1

Hãy đọc mỗi phân số dưới đây và cho biết tử số và mẫu số của chúng.

\frac{{ - 11}}{5};\frac{{ - 3}}{8}

Gợi ý đáp án:

Phân số \frac{{ - 11}}{5}:

+ Đọc là: Âm mười một phần năm;

+ Phân số \frac{{ - 11}}{5} có tử số là: −11, mẫu số là: 5.

Phân số\frac{{ - 3}}{8}:

+ Đọc là: Âm ba phần tám

+ Phân số \frac{{ - 3}}{8} có tử số là: −3, mẫu số là: 8.

Thực hành 2

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Vì sao?

a) \frac{{ - 8}}{{15}}\frac{{16}}{{ - 30}}

b) \frac{7}{{15}}\frac{9}{{ - 16}}

Gợi ý đáp án:

a) Ta có:

(−8) . (−30) = 240

15 . 16 = 240.

=> (−8) . (−30) = 15 . 16

=  > \frac{{ - 8}}{{15}} = \frac{{16}}{{ - 30}}

Vậy hai phân số bằng nhau

b) Ta có: 7 . (−16) = −112

15 . 9 = 135.

=> (−8) . (−30) ≠ 15 . 16

=  > \frac{7}{{15}} \ne \frac{9}{{ - 16}}

Vậy hai phân số không bằng nhau

Thực hành 3

Biểu diễn các số –23; –57; 237 dưới dạng phân số.

Gợi ý đáp án:

Biểu diễn các số -23; -57; 237 dưới dạng phân số như sau:

\begin{matrix}
   - 23 = \dfrac{{ - 23}}{1} \hfill \\
   - 57 = \dfrac{{ - 57}}{2} \hfill \\
  237 = \dfrac{{237}}{1} \hfill \\ 
\end{matrix}

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 9 tập 2

Bài 1

Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng \frac{5}{12}.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Đọc các phân số sau

a) \frac{13}{-3};        b) \frac{-25}{6};         c) \frac{0}{5};         d) \frac{-52}{5}

Gợi ý đáp án:

\frac{13}{-3}: Mười ba phần trừ ba

\frac{-25}{6}: Trừ hai mươi lăm phần 6

\frac{0}{5}: Không phần năm

\frac{-52}{5}: Trừ năm mươi hai phần năm

Bài 3

Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được.

Gợi ý đáp án:

Phân số biểu thị lượng nước máy bơm thứ nhất bơm được trong 1 giờ là: \frac{1}{3}

Phân số biểu thị lượng nước máy bơm thứ hai bơm được trong 1 giờ là: \frac{-1}{5}

Bài 4

Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:

a) \frac{-12}{16}\frac{6}{-8};                 b) \frac{-17}{76}\frac{33}{88}

Gợi ý đáp án:

Trong các cặp phân số trên, cặp phân số \frac{-12}{16}\frac{6}{-8} bằng nhau vì: -12.-8 = 16.6.

Bài 5

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số

a) 2;             b) -5;          c) 0

Gợi ý đáp án:

a) \frac{2}{1}

b) \frac{-5}{1}

c) \frac{0}{1}

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 60
  • Lượt xem: 14.559
  • Dung lượng: 124,9 KB
Sắp xếp theo