Toán 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia Giải Toán lớp 6 trang 78 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song, Tia giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi Hoạt động, Thực hành, Vận dụng cũng như 4 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Chân trời sáng tạo trang 77, 78.

Toàn bộ lời giải được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Nhờ đó, sẽ ôn tập tốt Bài 3 Chương 8: Hình học phẳng - Các hình hình học cơ bản. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động

Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD; AB và DC.

Hình chữ nhật

Gợi ý đáp án:

Trong Hình 1:

- Số điểm chung của hai đường thẳng AB và AD:

  • Đường thẳng AB có chứa hai điểm A và B.
  • Đường thẳng AD có chứa hai điểm A và D.

Do đó, hai đường thẳng AB và AD có một điểm chung là A.

- Số điểm chung của hai đường thẳng AB và DC:

  • Đường thẳng AB có chứa hai điểm A và B.
  • Đường thẳng DC có chứa hai điểm D và C.

Do đó, hai đường thẳng AB và DC không có điểm chung.

Vậy hai đường thẳng AB và AD có một điểm chung là A và hai đường thẳng AB và DC không có điểm chung.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành

Cho đường thẳng MN như hình bên.

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN;

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN.

Đường thẳng

Gợi ý đáp án:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN nên hai đường thẳng này có một điểm chung.

Chẳng hạn: vẽ hai đường thẳng CD và MN cắt nhau tại điểm A.

Cách vẽ:

Bước 1: Vẽ đường thẳng MN bất kỳ.

Đường thẳng

Bước 2: Lấy điểm A bất kỳ thuộc đường thẳng MN, giả sử điểm A nằm giữa hai điểm M và N.

Đường thẳng

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua A và không trùng với đường thẳng CD.

Ta có đường thẳng CD cắt đường thẳng MN như hình vẽ:

Đường thẳng

b) Cách vẽ đường thẳng EF song song với đường thẳng MN:

Bước 1: Vẽ đường thẳng MN bất kỳ.

Đường thẳng

Bước 2: Lấy điểm E nằm ngoài đường thẳng MN.

Đường thẳng

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua điểm E và song song với đường thẳng MN. Lấy điểm F thuộc đường thẳng vừa vẽ.

Ta được đường thẳng EF song song với đường thẳng MN như hình vẽ:

Đường thẳng

Vận dụng

- Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn.

- Hãy tìm hình ảnh tia trong thực tiễn.

Gợi ý đáp án:

- Hình ảnh của hai đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn:

• Hình ảnh của hai đường thẳng song song trong thực tiễn:

+ Hai đường dây điện.

Hai đường dây điện

+ Hai mép bàn hình chữ nhật.

Hai mép bàn hình chữ nhật

• Hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau trong thực tiễn:

Chiều dài và chiều rộng của căn phòng.

Căn phòng

- Hình ảnh tia trong thực tiễn:

+ Tia sét.

Tia sét

+ Tia laser.

Tia laser

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 78 tập 2

Bài 1

Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng

(C) không có đường thẳng nào

(B) Chỉ có 1 đường thẳng

Gợi ý đáp án:

Đáp án: B

Bài 2

Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

Gợi ý đáp án:

a)

Bài 2

b)

Bài 2

Bài 3

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Bài 3

Gợi ý đáp án:

a) Không có giao điểm nào

b) Có hai giao điểm

c) Có 1 giao điểm

d) Có 3 giao điểm

Bài 4

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Các tia có gốc là M: MH, MF

Các tia có gốc là M: \vec{MH} , \vec{MF}

Chia sẻ bởi: 👨 Thu Thảo
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 32
  • Lượt xem: 7.761
  • Dung lượng: 227,7 KB
Sắp xếp theo