Toán 6 Bài tập cuối chương 5 - Chân trời sáng tạo Giải Toán lớp 6 trang 26, 27 - Tập 2

Giải Toán 6 Bài tập cuối chương 5 sách Chân trời sáng tạo, giúp các em học sinh lớp 6 nắm được phương pháp, cách giải toàn bộ bài tập trang 26, 27 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo.

Qua đó, giúp các em giải toàn bộ các bài tập của phần ôn tập Chương 5 - Phân số Toán 6 tập 2 để chuẩn bị tốt bài trước khi tới lớp. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 26 tập 2 - Trắc nghiệm

Câu 1

Phép tính nào dưới đây là đúng?

(A) \frac{2}{3} + \frac{{ - 4}}{6} = \frac{{ - 2}}{6}

(C) \frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{1}{{15}}

(B) \frac{2}{3}.\frac{{ - 1}}{5} = \frac{{3 - 2}}{5}

(D) \frac{3}{5}:\frac{3}{{ - 5}} =  - \frac{9}{{25}}

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép tính như sau:

(A) Xét vế trái ta có:

\frac{2}{3} + \frac{{ - 4}}{6} = \frac{4}{6} + \frac{{ - 4}}{6} = 0 \ne \frac{{ - 2}}{6}

Vế trái không bằng vế phải

=> Khẳng định (A) sai

Thực hiện phép tính như sau:

(B) Xét vế trái ta có:

\frac{2}{3}.\frac{{ - 1}}{5} = \frac{{2.\left( { - 1} \right)}}{{3.5}} = \frac{{ - 2}}{{15}}

Xét vế phải ta có:

\frac{{3 - 2}}{5} = \frac{1}{5}

Vế trái không bằng vế phải

=> Khẳng định (B) sai

Thực hiện phép tính như sau:

(C) Xét vế trái ta có:

\frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{{10}}{{15}} - \frac{9}{{15}} = \frac{{10 - 9}}{{15}} = \frac{1}{{15}}

Vế trái bằng vế phải

=> Khẳng định (C) đúng

(D) Xét vế trái ta có:

\frac{3}{5}:\frac{3}{{ - 5}} = \frac{3}{5}.\frac{{ - 5}}{3} =  - 1 \ne  - \frac{9}{{25}}

Vế trái không bằng vế phải

=> Khẳng định (D) sai

Câu 2

Phép tính - \frac{3}{4}.\left( {\frac{2}{3} - \frac{2}{6}} \right) có kết quả là:

(A) 0

(C) \frac{1}{4}

(B) \frac{{ - 5}}{6}

(D) \frac{{ - 1}}{4}

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép tính như sau:

- \frac{3}{4}.\left( {\frac{2}{3} - \frac{2}{6}} \right) =  - \frac{3}{4}.\left( {\frac{4}{6} - \frac{2}{6}} \right) = \frac{{ - 3}}{4}.\frac{2}{6} = \frac{{ - 3.2}}{{4.6}} = \frac{{ - 1}}{4}

Vậy đáp án đúng là D

Câu 3

Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường giành \frac{1}{4} thời gian để chơi ở khu vườn thú; \frac{1}{3} thời gian để chơi các trò chơi; \frac{1}{{12}} thời gian để ăn kem, giải khát; số thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa. Kết quả nào dưới đây là sai?

(A) Thời gian Cường chơi ở vườn thú là \frac{3}{4} giờ.

(B) Thời gian Cường chơi các trò chơi là 1 giờ.

(C) Thời gian Cường ăn kem, giải khát là \frac{1}{4} giờ.

(D) Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là \frac{3}{4} giờ.

Gợi ý đáp án:

Thời gian Cường chơi ở khu vườn thú là:

3.\frac{1}{4} = \frac{3}{4} (giờ)

Do đó: (A) Thời gian Cường chơi ở vườn thú là \frac{3}{4} giờ là đúng.

Thời gian Cường để chơi các trò chơi là:

3.\frac{1}{3} = 1 (giờ)

=> (B) Thời gian Cường chơi các trò chơi là 1 giờ là đúng.

Thời gian để Cường ăn kem, giải khát là: 3.\frac{1}{{12}} = \frac{1}{4} (giờ)

=> (C) Thời gian Cường ăn kem, giải khát là \frac{1}{4} giờ là đúng.

Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là:

3 - \frac{3}{4} - 1 - \frac{1}{4} = 1 (giờ)

Do đó: (D) Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là \frac{3}{4} giờ là sai.

Vậy kết quả sai là: (D) Thời gian Cường chơi ở khu cây cối và các loài hoa là \frac{3}{4} giờ.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 27 tập 2 - Tự luận

Bài 1

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

3\frac{5}{6}; \frac{-9}{4}; \frac{-25}{-6}; 3

Hãy giải thích cho bạn cùng học cách sắp xếp đó.

Gợi ý đáp án:

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

\frac{-9}{4}; 3; 3\frac{5}{6}; \frac{-25}{-6}

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

A = \frac{=2}{3} – ( \frac{m}{n} + \frac{-5}{2}) . \frac{-5}{8} nếu \frac{m}{n} nhận giá trị là:

a) \frac{-5}{6} b) \frac{5}{2} c) \frac{2}{-5}

Gợi ý đáp án:

a) Với \frac{m}{n} = \frac{-5}{6}, giá trị của biểu thức là:

A = \frac{-2}{3} – ( \frac{-5}{6} + \frac{-5}{2}) . \frac{-5}{8}

A = \frac{-2}{3} + \frac{20}{6}.\frac{-5}{8} = \frac{-2}{3} + \frac{-25}{12}

A = \frac{33}{12}

b) Với \frac{m}{n} = \frac{5}{2}, giá trị của biểu thức là:

A = \frac{-2}{3} – ( \frac{5}{2} + \frac{-5}{2}) . \frac{-5}{8}

A = \frac{-2}{3} – 0.\frac{-5}{8} = \frac{-2}{3}

c) Với \frac{m}{n} = \frac{2}{-5}, giá trị của biểu thức là:

A = \frac{2}{3} – ( \frac{2}{-5} + \frac{-5}{2}) . \frac{-5}{8}

A = \frac{2}{3} – \frac{21}{10}. \frac{-5}{8} = \frac{2}{3} – \frac{-105}{80}

A = \frac{160}{240} – \frac{-315}{240} = \frac{-155}{240}

Bài 3

Tính giá trị các biểu thức sau theo cách có dùng tính chất phép tính phân số:

a) \frac{2}{3} + \frac{-2}{5} + \frac{-5}{6} – \frac{13}{10}

b) \frac{-3}{7}.\frac{-1}{9} + \frac{7}{-18}. \frac{-3}{7} + \frac{5}{6}. \frac{-3}{7}

Gợi ý đáp án:

a) \frac{2}{3} + \frac{-2}{5} + \frac{-5}{6} – \frac{13}{10}

= (\frac{2}{3} + \frac{-5}{6}) + (\frac{-2}{5}- \frac{13}{10})

= \frac{-1}{6} – \frac{17}{10}) = \frac{-5}{30} – \frac{51}{30})

= \frac{-28}{15}

b) \frac{-3}{7}.\frac{-1}{9} + \frac{7}{-18}. \frac{-3}{7} + \frac{5}{6}. \frac{-3}{7}

= \frac{-3}{7}. (\frac{-1}{9} + \frac{7}{-18}+ \frac{5}{6})

= \frac{-3}{7} . \frac{1}{3}) = \frac{-1}{7})

Bài 4

Ba nhóm thanh niên tình nguyện nhận nhiệm vụ thu nhặt rác cho một đoạn mương thoát nước. Ba nhóm thống nhất phân công: nhóm thứ nhất phụ trách \frac{1}{3} đoạn mương, nhóm thứ hai phụ trách \frac{2}{5} đoạn mương, phần còn lại do nhóm thứ ba phụ trách, biết đoạn mương mà nhóm thứ ba phụ trách dài 16 mét. Hỏi đoạn mương thoát nước đó dài bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Nhóm thứ ba phụ trách phần mương là:

1 – \frac{1}{3} – \frac{2}{5} = \frac{4}{15}

Đoạn mương thoát nước dài số mét là:

16 : \frac{4}{15} = 60 (mét)

Đáp số: 60 mét

Bài 5

Một trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan một khu công nghiệp bằng ô tô. Ô tô đi từ trường học ra đường cao tốc hết 16 phút. Sau khi đi 25 km theo đường cao tốc, ô tô đi theo đường nhánh vào khu công nghiệp. Biết thời gian ô tô đi trên đường nhánh là 10 phút, còn tốc độ trung bình của ô tô trên đường cao tốc là 80 km/h. Hỏi thời gian đi từ trường học đến khu công nghiệp là bao nhiêu giờ?

Gợi ý đáp án:

Đổi: 16 phút = \frac{4}{15}giờ

10 phút = \frac{1}{6} giờ

Thời gian ô tô đi trên đường cao tốc là:

25 : 80 = \frac{5}{16} giờ

Thời gian đi từ trường học đến khu công nghiệp là:

\frac{4}{15} + \frac{5}{16} + \frac{1}{6} = \frac{179}{240} (giờ)

Đáp số: \frac{179}{240} (giờ)

Bài 6

Một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng là 9 m và bằng \frac{5}{8} chiều dài. Người chủ thửa đất dự định dành \frac{3}{5} diện tích thửa đất để xây dựng một ngôi nhà. Phần đất không xây dựng sẽ dành cho lối đi, sân chơi và trồng hoa. Hãy tính diện tích phần đất trồng hoa, sân chơi và lối đi

Gợi ý đáp án:

Chiều dài của thửa đất là:

9 : \frac{5}{8} = \frac{72}{5} (m)

Diện tích của thửa đất là:

9.\frac{72}{5} = \frac{648}{5}m^{2}

Diện tích phần đất trồng hoa, sân chơi và lối đi là:

\frac{648}{5} – \frac{648}{5}.\frac{3}{5} = \frac{1296}{25}m^{2}

Đáp số: \frac{1296}{25}m^{2}

Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 45
  • Lượt xem: 10.443
  • Dung lượng: 231,7 KB
Sắp xếp theo