Toán 6 Bài 1: Hình có trục đối xứng Giải Toán lớp 6 trang 54, 55 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 1: Hình có trục đối xứng giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, biết cách giải phần Thực hành, Vận dụng và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 52, 53, 54, 55 sách Chân trời sáng tạo.

Qua đó, giúp các em chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như hoàn thành tốt bài tập cô giáo giao. Đồng thời, nắm chắc cách giải toàn bộ các bài tập của bài 1 Chương VII - Hình học trực quan Toán 6 tập 2. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có).

Trục đối xứng

Gợi ý đáp án:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau. Đường thẳng đó là trục đối xứng của hình.

Một trục đối xứng của các hình được biểu diễn trên hình vẽ như sau:

Hình thứ nhất:

Trục đối xứng

Hình thứ hai:

Trục đối xứng

Hình thứ ba:

Trục đối xứng

Hình thứ tư:

Trục đối xứng

Hình thứ năm: Không có trục đối xứng.

Hình thứ sáu:

Trục đối xứng

Hình thứ bảy: Không có trục đối xứng.

Hình thứ tám:

Trục đối xứng

Thực hành 2

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có).

Trục đối xứng

Trục đối xứng

Gợi ý đáp án:

Hình thứ nhất có trục đối xứng (như hình vẽ).

Trục đối xứng

Hình thứ hai không có trục đối xứng.

Vận dụng

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng:

Trục đối xứng

Gợi ý đáp án:

Trục đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:

- Hình a) có hai trục đối xứng (như hình vẽ).

Trục đối xứng

- Hình b) có hai trục đối xứng (như hình vẽ).

Trục đối xứng

- Hình c) có ba trục đối xứng (như hình vẽ).

Trục đối xứng
- Hình d) có bốn trục đối xứng (như hình vẽ).

Trục đối xứng

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 54, 55 tập 2

Bài 1

Hình nào sau đây có trục đối xứng:

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Các đường nét đứt là trục đối xứng của các hình trên.

Bài 3

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau:

a) Hình vuông

d) Hình bình hành

b) Hình chữ nhật

e) Hình thoi

c) Hình tam giác đều

g) Hình thang cân

Gợi ý đáp án:

Trục đối xứng của các hình là:

a) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo của hình vuông

b) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

c) Đường thẳng đi qua đỉnh và trọng tâm của tam giác

d) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

e) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

g) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

Bài 4

Hình nào sau đây có trục đối xứng. Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Bài 5

Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng?

Bài 5

Gợi ý đáp án:

Con cua có trục đối xứng.

Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 58
  • Lượt xem: 3.536
  • Dung lượng: 304,1 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo