Toán 6 Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả Giải Toán lớp 6 trang 40 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi Thực hành, Vận dụng, cũng như 6 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Chân trời sáng tạo trang 38, 39, 40.

Toàn bộ lời giải được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Nhờ đó, sẽ ôn tập tốt Bài 3 Chương VI - Số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình nhé:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành và Vận dụng

Thực hành

Làm tròn các số sau đây: −10,349; 1995,921; −822,399; 99,999

a) đến hàng phần mười
c) đến hàng đơn vị

b) đến hàng phần trăm
d) đến hàng chục

Gợi ý đáp án:

a) −10,3; 1995,9; −822,4; 100,0

b) −10,35; 1995,92; −822,40; 100,00

c) −10; 1996; −822; 100

d) −10; 2000; −820; 100

Vận dụng

Hãy dùng một thước có độ chia nhỏ nhất đến 0,1cm để đo chiều dài, chiều rộng và đường chéo (theo cm) của một quyển vở của em. Làm tròn kết quả đo được và giải thích cách làm của em.

Gợi ý đáp án:

Chẳng hạn, em đo quyển vở và nhận được kết quả như sau:

Chiều dài: 23,7cm

Chiều rộng: 16,7cm

Đường chéo: 29 cm

Do độ dài gần sát vào các kết quả trên nên em làm tròn như vậy.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 40 tập 2

Bài 1

Làm tròn các số sau đây: -492,7926;     320,1415;    -568,7182

a) đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn

b) đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm

Gợi ý đáp án:

a) Hàng phần mười: -492,793; 320,141; -568,718

Hàng phần trăm: -492,79; 320,14; -568,72

Hàng phần nghìn: -492,8; 320,1; -568,7

b) Hàng đơn vị: -493; 320; -569

Hàng chục: -490; 320; -570

Hàng trăm: -500; 300; -600

Bài 2

Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ hai:

a) -79,2384

c) -0,255

b) 60,403

d) 50,996

Gợi ý đáp án:

a) -79,24

c) -0,26

b) 60,40

d) 51,00

Bài 3

Theo số liệu từ trang web https://danso.org/, tính đến ngày 09/10/2020, dân số Việt Nam là 97 553 839 và dân số Hoa Kì là 331 523 221 người. Em hãy làm tròn hai số trên đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn

Gợi ý đáp án:
  • Hàng chục: 97 553 840; 331 523 220
  • Hàng trăm: 97 553 800; 331 523 200
  • Hàng nghìn: 97 554 000; 331 523 000

Bài 4

Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau:

Hệ số 1: 7; 8; 6; 10

Hệ số 2; 9

Hệ số 3: 8

Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Gợi ý đáp án:

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc là:

(7 + 8 + 6 + 10 + 9.2 + 8. 3) : 9 = 8,11111111

Làm tròn: 8,1

Bài 5

Một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110 000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:
  • Số đó có thể lớn nhất là: 110 499
  • Số đó có thể nhỏ nhất là 110 001

Bài 6

Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau rồi so sánh với kết quả tìm được bằng máy tính cầm tay.

a) (-35,1) . (-64) : 13;

b) (-8,8) . (-4,1) : 2,6;

c) 7,9 . (-73) : (-23).

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 52
  • Lượt xem: 8.571
  • Dung lượng: 82,9 KB
Sắp xếp theo