Toán 6 Bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm Giải Toán lớp 6 trang 35 - Tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 Bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng trả lời 2 hoạt động trong SGK Toán 6 tập 1 trang 35.

Qua đó, cũng giúp các em lập bảng các số nguyên tố, tìm số nguyên tố để nhanh chóng giải các bài tập Bài 11 Chương 1: Số tự nhiên trong sách Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp:

Giải Toán 6 bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm Chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 35 tập 1

Hoạt động 1

Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100.

a) Hãy lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 theo các hướng dẫn sau:

Lập bảng các số tự nhiên từ 1 đến 100 gồm 10 hàng, 10 cột như dưới đây.

 • Gạch số 1.
 • Giữ lại (đóng khung) số 2, gạch tất cả các số là bội của 2 mà lớn hơn 2.
 • Giữ lại số 3, gạch tất cả các số là bội của 3 mà lớn hơn 3.
 • Giữ lại số 5, gạch tất cả các số là bội của 5 mà lớn hơn 5.
 • Giữ lại số 7, gạch tất cả các số là bội của 7 mà lớn hơn 7.
 • Tiếp tục quá trình này cho đến khi tất cả các số được giữ lại hoặc bị gạch.

Lập bảng các số nguyên tố

 • Các số được giữ lại là tất cả các số nguyên tố bé hơn 100. Hãy liệt kê các số này.

b) Trả lời các câu hỏi sau:

 • Số nguyên tố nhỏ nhất là số nào?
 • Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là số nào?
 • Có phải mọi số nguyên tố đều là số lẻ không? Vì sao?
 • Có phải mọi số chẵn đều là hợp số không? Vì sao?

Trả lời:

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97.

b) Trả lời như sau:

 • Số nguyên tố nhỏ nhất là 2.
 • Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là 97.
 • Không phải tất cả các số nguyên tố đều là số lẻ vì có số 2 là một số chẵn.
 • Không phải mọi số chẵn đều là hợp số vì có số 2 là số chẵn nhưng 2 là số nguyên tố.

Hoạt động 2

Dùng bảng các số nguyên tố ở cuối chương này (trang 47). Em hãy tìm các số nguyên tố trong các số sau: 113; 143; 217; 529.

Trả lời:

Lập bảng các số nguyên tố

Dựa vào bảng trên, ta thấy trong các số đã cho chỉ có số 113 là số nguyên tố.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 221
 • Lượt xem: 11.235
 • Dung lượng: 130,6 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo