Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo phương pháp giải phần Hoạt động khám phá, Thực hành, Vận dụng cùng đáp án 5 bài tập SGK Toán 6 tập 2 trang 56, 57, 58.

Với lời giải Toán 6 trang 56 - 58 chi tiết từng phần, từng bài tập, các em dễ dàng ôn tập, củng cố kiến thức, luyện giải Chương 7: Hình học trực quan - Tính đối xứng của hình học phẳng trong thế giới tự nhiên - Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo thuật nhuần nhuyễn. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Hoạt động khám phá

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B trên đường tròn sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB (Hình 1a).

Hình 1a

b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M. Đo rồi so sánh độ dài IM và IM (Hình 1b).

Gợi ý đáp án:

a) O là trung điểm của AB, Khi đó AB là đường kính của đường tròn.

O là trung điểm của AB

b) Độ dài IM = IM'.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có).

Tâm đối xứng

Gợi ý đáp án:

Tâm đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:

Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng

Hình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng

Hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng

Hình d) không có tâm đối xứng.

Vận dụng

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Gợi ý đáp án:

Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

- Hình vuông: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng

- Hình lục giác đều (hình có 6 cạnh đều bằng nhau): Tâm đối xứng là giao điểm của hai trong ba đường chéo (ba đường chéo của lục giác đều giao nhau tại một điểm).

Tâm đối xứng

- Hình chữ nhật: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng

- Hình bình hành: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng

- Hình thoi: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng

Các hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.

Thực hành 2

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

Tâm đối xứng

Gợi ý đáp án:

Hình a) bông hoa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng được biểu diễn như hình vẽ:

Tâm đối xứng

Hình b) bông hoa không có tâm đối xứng.

Hình c) chiếc lá không có tâm đối xứng.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 58 tập 2

Bài 1

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có):

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N

Chữ cái vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng: S, I, O, N

Bài 3

Bài 4

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Hình có tâm đối xứng là:

Bài 4

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 63
  • Lượt xem: 11.166
  • Dung lượng: 315,8 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo