Toán 6 Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm Giải Toán lớp 6 trang 44 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi Thực hành, Vận dụng, cũng như 8 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 sách Chân trời sáng tạo trang 41, 42, 43, 44.

Toàn bộ lời giải được trình bày khoa học, chi tiết, giúp các em rèn kỹ năng giải Toán, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Nhờ đó, sẽ ôn tập tốt Bài 4 Chương VI - Số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

Tính tỉ số của hai đại lượng được cho trong các trường hợp sau:

a)\frac{3}{4}m và 25 cm;

d) 0,4 kg và 340g

b) 30 phút và\frac{2}{3}giờ.

d) \frac{2}{5}\,m và \frac{3}{4}\,m.

Gợi ý đáp án:

a)\frac{3}{4}:\frac{1}{4}= 3

c) 400 : 340 =\frac{{400}}{{340}} = \frac{{20}}{{17}}

b) \frac{1}{2}:\frac{2}{3} = \frac{1}{3}

d)\frac{2}{5}:\frac{3}{4} = \frac{8}{{15}}

Vận dụng 1

Mẹ của bạn Lan hướng dẫn Lan đong nước và gạo nấu cơm như sau: Đong 2 bát gạo và 2 bát rưỡi nước. Em hãy tính tỉ số giữa thể tích nước và gạo trong cách nấu cơm này.

Gợi ý đáp án:

Hai bát rưỡi nước tức là \frac{5}{2} bát nước

Tỉ số giữa thể tích nước và gạo là:

\frac{5}{2}:\ 2=\frac{5}{4}

Thực hành 2

Tính tỉ số phần trăm của hai số cho trong mỗi trường hợp sau:

a) 3 và 4;

b) -2,66 và 200;

c) \frac{1}{4}và 0,5.

Để tỉnh tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

Gợi ý đáp án:

a)\frac{3}{4} = \left( {\frac{{3.100}}{4}} \right)\% = 75\%

b) \frac{{ - 2,66}}{{200}} = \left( {\frac{{ - 2,66.100}}{{200}}} \right)\% = - 1,33\%

c) \frac{{\frac{1}{4}}}{{0,5}} = \left( {\frac{{\frac{1}{4}.100}}{{0,5}}} \right)\% = 50\%

Vận dụng 2

Một cửa hàng có doanh thu tháng Tư là 400 triệu đồng, doanh thu tháng Năm là 500 triệu đồng. Tính tỉ số phần trăm của doanh thu tháng Năm So với tháng Tư.

Gợi ý đáp án:

Tỉ số phần trăm của doanh thu tháng Năm So với tháng Tư là:

\left(\frac{400.100}{500}\right)\%=80\%

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 44 tập 2

Bài 1

Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh, trong đó có số học sinh bơi là 24. Hãy tính tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp.

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp là: 24:32=\frac{3}{4}

Bài 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm:

-0,72;    0,4;    -2,23

Gợi ý đáp án:

-0,72=\frac{−72}{100}

0,4=\frac{4}{10}

-2,23=\frac{−223}{100}

Bài 3

Viết các phân số sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm

\frac{7}{25} ;\frac{-19}{4}; \frac{26}{65}

Gợi ý đáp án:

\frac{7}{25}=\frac{7.100}{25}\%=28\%

\frac{-19}{4}=\frac{-19.100}{25}\%=-76\%

\frac{26}{65}=\frac{26.100}{65}\%=40\%

Bài 4

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

– 5%; -35%; 317%

Gợi ý đáp án:

–5\%=\frac{-5}{100}=-0,05

-35\%=\frac{-35}{100}=-0,35

317\%=\frac{317}{100}=3,17

Bài 5

Lớp 6A3 có tổng số 40 bạn, số học sinh giỏi là 8 bạn, học sinh khá là 20 bạn, học sinh trung bình là 10 bạn, còn lại là học sinh yếu kém. Tính tỉ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp.

Gợi ý đáp án:

Tỉ số phần trăm học sinh giỏi của lớp là: \frac{8.100}{40}\%=20\%

Tỉ số phần trăm học sinh khá của lớp là: \frac{20.100}{40}\%=50\%

Tỉ số phần trăm học sinh Trung bình của lớp là: \frac{10.100}{40}\%=25\%

Tỉ số phần trăm học sinh yếu kém của lớp là: 100–20–50–25=5\%

Bài 6

Cứ 15 trang viết tay thì sau khi gõ vào máy vi tính đem in được 9 trang. Tính tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay.

Bài 6

Gợi ý đáp án:

Tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay là:

\frac{9.100}{15}\%=60\%

Đáp số: 60%

Bài 7

Một cửa hàng tháng Một có doanh thu là 500 triệu đồng, doanh thu của tháng Hai là 400 triệu đồng. Tính phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so với tháng Một.

Gợi ý đáp án:

Phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so với tháng Một là:

\frac{400.100}{500}\%=80\%

Đáp số: 80%

Bài 8

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dài khoảng 56km, nhưng trên một bản đồ chỉ đo được 2,8cm. Tính tỉ lệ của bản đồ.

Hướng dẫn:

Đổi 56km = 5 600 000 cm

Tỉ lệ của bản đồ là:

\frac{2,8.100}{5600000}=\frac{1}{20000}

Đáp số: <img src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B1%7D%7B20000%7D" alt="\frac{1}{20000}" width="53" height="41" data-la

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 36
  • Lượt xem: 10.255
  • Dung lượng: 174,8 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo