Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số Giải Toán lớp 6 trang 12 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, biết cách giải phần Thực hành và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 10, 11, 12 sách Chân trời sáng tạo.

Qua đó, giúp các em chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như hoàn thành tốt bài tập cô giáo giao. Đồng thời, nắm chắc cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương V - Phân số Toán 6 tập 2. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành

Thực hành 1

Rút gọn các phân số \frac{{ - 18}}{{76}};\frac{{125}}{{ - 375}}

Gợi ý đáp án:

Thực hiện rút gọn phân số ta có:

\begin{matrix}
  \dfrac{{ - 18}}{{76}} = \dfrac{{ - 18:2}}{{76:2}} = \dfrac{{ - 9}}{{38}} \hfill \\
  \dfrac{{125}}{{ - 375}} = \dfrac{{125:\left( { - 125} \right)}}{{\left( { - 375} \right):\left( { - 125} \right)}} = \dfrac{{ - 1}}{3} \hfill \\ 
\end{matrix}

Thực hành 2

Viết phân số \frac{3}{{ - 5}} thành phân số có mẫu dương .

Gợi ý đáp án:

Quan sát các phân số \frac{3}{{ - 5}} có mẫu số là các số nguyên âm.

=> Để viết các phân số trên thành phân số có mẫu dương thì ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho cùng một số nguyên âm và là ước chung của tử số và mẫu số của phân số đó.

Để đơn giản hơn ta nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu của phân số đó với (-1), cụ thể như sau:

\frac{3}{{ - 5}} = \frac{{3.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 5} \right).\left( { - 1} \right)}} = \frac{{ - 3}}{5}

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 12 tập 2

Bài 1

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) \frac{21}{13};            b) \frac{12}{25};               c) \frac{18}{-48};           d) \frac{-42}{-24}

Gợi ý đáp án:

a) \frac{42}{26}             b) \frac{24}{−50}              c) \frac{3}{−8}            d) \frac{−7}{−4}

Bài 2

Rút gọn các phân số sau: \frac{12}{-24}; \frac{-39}{75}; \frac{132}{-264}

Gợi ý đáp án:

\frac{1}{−2};\frac{−13}{25};\frac{1}{−2}

Bài 3

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:

\frac{1}{-2}; \frac{-3}{-5}; \frac{2}{-7}

Gợi ý đáp án:

\frac{−1}{2};\frac{3}{5};\frac{−2}{7}

Bài 4

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ?

a) 15 phút;        b) 20 phút ;      c) 45 phút;       d) 50 phút.

Gợi ý đáp án:

a) \frac{1}{4}                  b) \frac{1}{3}                c) \frac{3}{4}                d) \frac{5}{6}

Bài 5

Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg            b) 55 kg           c) 87 kg              d) 91 kg

Gợi ý đáp án:

a) \frac{2}{10}               b) \frac{11}{20}              c) \frac{87}{100}               d) \frac{91}{100}

Bài 6

Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu trong mỗi hình sau:

Bài 6

Gợi ý đáp án:

Hình a: \frac{2}{8}

Hình b: \frac{9}{12}

Hình c: \frac{15}{35}

Hình d: \frac{25}{49}

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 66
  • Lượt xem: 22.807
  • Dung lượng: 122,1 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo