Toán 6 Bài 1: Hình vuông, Tam giác đều, Lục giác đều Giải Toán lớp 6 trang 79 sách Chân trời sáng tạo - Tập 1

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 75, 76, 77, 78, 79 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời câu hỏi phần Thực hành, cùng 7 bài tập Bài 1: Hình vuông, Tam giác đều, Lục giác đều - Chương 3: Hình học trực quan - Các hình phẳng trong thực tiễn.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em nhanh chóng giải toàn bộ bài tập của Bài 1 Chương 3 trong SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo bài 1 - Thực hành

Thực hành 1

Dùng dụng cụ học tập để kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không (hình 2).

Hình 2

Gợi ý đáp án:

Kết quả sau khi đo độ dài AC, BD ta có: AC = BD.

Thực hành 2

Vẽ hình vuông

Vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng thước và eke theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm.
 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ.
 • Trên đường thẳng qua C lấy đoạn CB = 4 cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn DA = 4 cm.
 • Nối hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.
 • Dùng thước và eke kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng nhau không, có các góc bằng nhau không.

Gợi ý đáp án:

Vẽ hình vuông

Mô tả cách vẽ

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng CD dài 4cm.

Bước 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ.

Bước 3: Trên đường thẳng qua C lấy đoạn CB = 4 cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn DA = 4 cm.

Bước 4. Nối hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

Kiểm tra:

Độ dài các cạnh bằng nhau

Các hóc bằng nhau và bằng một góc vuông

Thực hành 3

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông.

Vẽ hình vuông

Gợi ý đáp án:

Bước 1. Gọi tên các đỉnh như sau

Vẽ hình vuông

Dùng thước thẳng và êke đo, ta thấy AB = AD, góc BAD bằng một góc vuông. Do đó đây chính là 2 cạnh và 1 góc của hình vuông.

Bước 2. Dùng êke và thước thẳng, kẻ đường thẳng d đi qua D và vuông góc với AD, kẻ đường thẳng d’ đi qua B và vuông góc với AB.

Vẽ hình vuông

Bước 3. Hai đường thẳng d và d’ cắt nhau tại C. Khi đó ta được hình vuông ABCD.

Vẽ hình vuông

Ta đo thấy hình ABCD có 4 cạnh bằng nhau, 4 góc bằng nhau và bằng góc vuông.

Thực hành 4

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau:

 • Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bìa.
 • Chấm các điểm ở đầu các que tính.
 • Nối các điểm và cắt theo đường nối.

Cắt các góc của tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra xem các góc của chúng có bằng nhau không.

Gợi ý đáp án:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong sách.

Thực hành 4

Nhận xét: Các góc sau khi cắt ra xếp chồng khít lên nhau nên chúng bằng nhau.

Thực hành 5

Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn:

 • Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.
 • Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm.

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B ta được tam giác đều ABC.

Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác ABC có bằng nhau không.

Thực hành 5

Gợi ý đáp án:

Thực hiện vẽ hình theo trình tự các bước hướng dẫn.

Nhận xét: Tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau bằng 3 cm và các góc bằng nhau bằng 600.

Thực hành 6

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE, CF.

Thực hành 6

Gợi ý đáp án:

Thực hiện đo hình vẽ ta được: AD = CF = BE = 4,1 cm.

Kết luận: Các đường chéo chính của lục giác đều ABCDEF có độ dài bằng nhau

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 79 tập 1

Bài 1

Quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Hình vuông: b)

Hình tam giác đều: c)

Hình lục giác đều: g)

Bài 2

Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng comba đo và so sánh độ dài của chúng.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không.

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Sau khi dùng thước êke kiểm tra thì là thấy các cạnh và các góc của hình MNPQ bằng nhau. Nên hình MNPQ là hình vuông.

Bài 4

Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Bài 5

Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có phải là tam giác đều không?

Bài 5

Gợi ý đáp án:

Tam giác ABC là tam giác đều. Bởi vì có các cạnh và các góc bằng nhau.

Bài 6

Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành hình một hình lục giác đều.

Gợi ý đáp án:

Bài 6

Bài 7

Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Em có biết ý nghĩa của các biển báo này không?

Bài 7

Gợi ý đáp án:

 • Biển báo 1: Hình tam giác đều
 • Biển báo 2: Hình chữ nhật
 • Biển báo 3: Hình vuông
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 76
 • Lượt xem: 18.313
 • Dung lượng: 220,2 KB
Sắp xếp theo