Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân Giải Toán lớp 6 trang 85, 86 sách Chân trời sáng tạo - Tập 1

Giải bài tập SGK Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời câu hỏi phần Thực hành, cùng 9 bài tập SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em nhanh chóng giải toàn bộ bài tập của Bài 2 Chương 3 trong SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo bài 2 - Thực hành

Thực hành 1

Đo và so sánh độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ.

Thực hành 1

Gợi ý đáp án:

Tiến hành đo độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ ta thấy độ dài các đoạn bằng nhau và bằng 2,3 cm.

Thực hành 2

Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng AD = 3 cm vuông góc với nhau.
 • Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.
 • Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.

ABCD là hình chữ nhật cần vẽ.

Gợi ý đáp án:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng AD = 3cm vuông góc với nhau.

Thực hành 2

- Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.

Thực hành 2

- Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Thực hành 2

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.

Thực hành 2

Ta được hình chữ nhật ABCD.

Thực hành 3

Cho hình thoi IJKL, hai đường chéo cắt nhau tại O (Hình 6).

Thực hành 3

- Dùng eke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không.

- Dùng compa để kiểm tra hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.

Gợi ý đáp án:

Hai đường chéo LJ, IK vuông góc với nhau.

Dùng thước đo ta thấy, IO = OK, LO = OJ.

Do đó hai đường chéo LJ, IK cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường.

Thực hành 4

Vẽ hình thoi ABCD khi biết AB = 3 cm và đường chéo AC = 5 cm theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng AC = 5 cm.
 • Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm (hình vẽ), hai đường tròn này cắt nhau tại điểm B và D.
 • Nối B với A, B với C, D với A, D với C.

ABCD là hình thoi cần vẽ.

Gợi ý đáp án:

- Vẽ đoạn thẳng AC = 5cm.

Thực hành 4

- Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm (hình vẽ), hai đường tròn này cắt nhau tại điểm B và D.

Thực hành 4

- Nối B với A, B với C, D với A, D với C. ABCD là hình thoi cần vẽ.

Thực hành 4

Thực hành 5

Quan sát hình bình hành bên và cho biết

 • Góc đỉnh M của hình bình hành MNPQ bằng góc nào?
 • OM, ON lần lượt bằng những đoạn nào?

Thực hành 5

Gợi ý đáp án:

 • Góc đỉnh M của hình bình hành MNPQ bằng góc tại đỉnh P.
 • Ta có OM = OP, ON = OQ.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 85, 86 tập 1

Bài 1

Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

 • Hình a: Hình thoi
 • Hình b: Hình thang cân
 • Hình c: Hình chữ nhật
 • Hình d: Hình bình hành

Bài 2

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Các em dùng thước để đo chính xác độ dài các cạnh của 2 hình chữ nhật trên.

Bài 3

Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB = 5 cm, AD = 8 cm.

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Bài 4

Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép bon miếng gỗ hình tam giác đều lại với nhau. Để biết được cách thiết kế như thế nào, hãy cắt 4 hình tam giác đều cạnh 5 cm, rồi ghép thành một hình bình hành.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Bài 5

Vẽ hình bình hành MNPQ biết: MN = 3 cm, NP= 4 cm.

Gợi ý đáp án:

Bài 5

Bài 6

Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp đôi hai lần, cắt theo đường nét đứt như hình dưới, rồi trải tờ giấy ra. Hình vừa cắt được là hình gì? Dùng êke để kiểm tra hai đường chéo của hình cắt được có vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.

Bài 6

Gợi ý đáp án:

 • Hình vừa cắt được là hình thoi.
 • Hai đường chéo của hình vừa cắt được vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bài 7

Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm.

Gợi ý đáp án:

Bài 7

Bài 8

Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân.

Gợi ý đáp án:

Bài 8

Bài 9

Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây.

Bài 9

Gợi ý đáp án:

Các em nhìn hình và vẽ theo hướng dẫn.

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 68
 • Lượt xem: 12.866
 • Dung lượng: 203,9 KB
Sắp xếp theo