Toán 6 Bài tập cuối chương 6 - Chân trời sáng tạo Giải Toán lớp 6 trang 50 - Tập 2

Giải Toán 6 Bài tập cuối chương 6 sách Chân trời sáng tạo, giúp các em học sinh lớp 6 nắm được cách giải toàn bộ bài tập trang 50 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo.

Qua đó, giúp các em giải toàn bộ các bài tập của phần ôn tập Chương 6 - Số thập phân Toán 6 tập 2 để chuẩn bị tốt bài trước khi tới lớp. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 - Trắc nghiệm

Câu 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

(A)-\frac{1}{4}=0,25.

(B) - \frac{1}{4} = - 0,25

(C) - \frac{1}{4} = - 0,205

(D)- \frac{1}{4} = - 0,025

Gợi ý đáp án:

Ta có: -\frac{1}{4} = - \frac{{25}}{{100}}= - 0,25

Chọn A.

Câu 2

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

(A) 0, 3 > -0, 4.

(B) -0,9 > -0,99.

(C)-2,125 < 0.

(D) -0,555 < -0,666.

Gợi ý đáp án:

Ta thấy -0,555 > - 0,666

Chọn D

Câu 3

Tìm kết quả của phép tính:

8.( - 0,125).( - 0,25).( - 400).

(A) 100

(B) 200.

(C) -100

(D). -20

Gợi ý đáp án:

\begin{array}{l}8.( - 0,125).( - 0,25).( - 400)\\ = ( - 1).100\\ = - 100\end{array}

Chọn C

Câu 4

Giá trị 25% của 80 là:

(A) 250

(B) 200

(C) 200

(D) 20

Gợi ý đáp án:

Ta có: \frac{{25.80}}{{100}}= 20

Vậy 25% của 80 là: 20

Chọn D

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 - Tự luận

Bài 1

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

-3,43;   -3,4;   0,2;   3,43;   3,4;   0,22

Gợi ý đáp án:

Các số theo thứ tự giảm dần:

3,43;   3,4;   0,22;   0,2;   -3,4;   -3,43

Bài 2

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

1,23;   -1,23;   0,12;   0,121;   -0,02;   -0,002;   0,1

Gợi ý đáp án:

Các số theo thứ tự tăng dần:

-1,23;   -0,02;   -0,002;   0,1;   0,12;   0,121;  1,23

Bài 3

Oxi có nhiệt độ sôi -182,95 độ C. Nito có nhiệt độ sôi -195,79 độ C. Hỏi nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito bao nhiêu độ?

Gợi ý đáp án:

Nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito là:

-182,95 – (-195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84 (độ)

Đáp số: 12,84 độ

Bài 4

Một công ty có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ty?

Gợi ý đáp án:

Tổng số nhân viên công ty là:

30 + 24 = 54 (người)

Số nhân viên nữ chiếm số phần trăm là:

\frac{24}{54}.100\%=44,44\%

Đáp số: 44,44%

Bài 5

Mẹ bạn Mai may được 25 chiếc áo và 35 chiếc quần trong một tháng. Vậy số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã may được?

Gợi ý đáp án:

Tổng số hàng đã may được là:

25 + 35 = 60 (chiếc)

Số lượng áo chiếm số phần trăm trong tổng số hàng may được là:

\frac{25}{60}.100\%=41,67\%

Đáp số: 41,67 %

Bài 6

Một công ty đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công ti đạt được là 159 tỉ đồng.

a) Vậy công ty đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu?

b) Công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?

Gợi ý đáp án:

a) Công ty đã hoàn thành so với mục tiêu ban đầu:

\frac{159}{150}\%=106\%

b) Công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra: 106 – 100 = 6%

Bài 7

Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăg ( VAT) là 10%. Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

Hướng dẫn:

Số tiền thuế của món đồ người đó phải trả là:

2 915 000 x 10% = 291 500 (đồng)

Nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả số tiền cho món hàng là:

2 915 000 – 291 500 = 2 623 500 (đồng)

Đáp số: 2 623 500 đồng

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 40
  • Lượt xem: 5.396
  • Dung lượng: 122,1 KB
Sắp xếp theo