Toán 6 Bài 2: Xác suất thử nghiệm Giải Toán lớp 6 trang 105 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 2: Xác suất thử nghiệm sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem đáp án phần Hoạt động, Thực hành, Vận dụng, cùng đáp án 3 bài tập SGK Toán 6 tập 2 trang 103, 104, 105.

Với lời giải Toán 6 trang 103, 104, 105 chi tiết từng phần, từng bài tập, các em dễ dàng ôn tập, củng cố kiến thức, luyện giải Bài 2 Chương 9: Một số yếu tố xác suất - Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo thuật nhuần nhuyễn. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động

Hoạt động 1

Trong hộp có 5 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Không nhìn vào hộp, chọn ra từ hộp một quả bóng. Xét các sự kiện sau:

  • Bóng chọn ra có màu vàng;
  • Bóng chọn ra không có màu vàng.
  • Bóng chọn ra có màu xanh.

Sự kiện nào có khả năng xảy ra cao nhất?

Gợi ý đáp án:

- Sự kiện “Bóng chọn ra có màu vàng” không thể xảy ra. Vì trong hộp không có quả bóng màu vàng.

- Sự kiện “Bóng chọn ra không có màu vàng:” chắc chắn xảy ra. Vì trong hộp không có quả bóng màu vàng.

- Trong hộp có cả quả bóng màu xanh và màu đỏ. Khi lấy ra một quả bóng từ trong hộp ra thì có thể lấy được số quả bóng màu xanh hoặc màu đỏ.

Do đó, sự kiện “Bóng chọn ra có màu xanh” có thể xảy ra.

Vậy sự kiện có khả năng xảy ra cao nhất là: “Bóng chọn ra không có màu vàng”.

Hoạt động 2

Thực hiện việc xoay ghim 20 lần quanh trục bút chì và sử dụng bảng kiểm đếm theo mẫu như hình vẽ để đếm số lần ghim chỉ vào mỗi màu.

Hoạt động 2

Hãy tính tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay ghim.

Gợi ý đáp án:

Tổng số lần xoay ghim là 20 lần.

Số ghim chỉ vào ô màu trắng trong 20 lần xoay là 12 lần.

Tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay là:

12:20 = \frac{{12}}{{20}}

Vậy tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay là \frac{3}{5}

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành

Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám, màu đen.

Gợi ý đáp án:

Tổng số lần xoay ghim là 20 lần.

Số ghim chỉ vào ô màu xám trong 20 lần xoay là 2 lần.

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám là:

2:20 = \frac{2}{{50}} = \frac{1}{5}

Số ghim chỉ vào ô màu đen trong 20 lần xoay là 6 lần.

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu đen là:

6:20 = \frac{6}{{20}} = \frac{3}{{10}}

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám là \frac{1}{5}

Và xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu đen là \frac{3}{{10}}

Vận dụng

Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Vận dụng

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút.

b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Gợi ý đáp án:

Tổng số lần Sơn chờ xe buýt là:

4 + 10 + 4 + 2 = 20 (lần)

a) Số lần Sơn phải chờ xe dưới 1 phút là 4 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Sơn phải chờ xe dưới 1 phút” là:

4:20 = \frac{4}{{20}} = \frac{1}{5}

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Sơn phải chờ xe dưới 1 phút” là \frac{1}{5}

b) Số lần Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là tổng số lần Sơn chờ xe từ 5 phút đến 10 phút và từ 10 phút trở lên.

=> Số lần Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là:

4 + 2 = 6 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên” là:

6:20 = \frac{6}{{20}} = \frac{3}{{10}}

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên” là \frac{3}{{10}}

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 105 tập 2

Bài 1

Gieo một con xúc sắc 4 mặt 50 lần và quan số ghi trên đỉnh của con xúc ắc, ta được kết quả như sau:

Số xuất hiện1234
Số lần1214159

Hãy tính xác suất thực nghiệm để:

a) Gieo được đỉnh số 4

b) Gieo được đỉnh có số chẵn

Gợi ý đáp án:

a) Xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh số 4 là: \frac{9}{50}

b) Xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh có số chẵn: (14+9):50=\frac{23}{50}

Bài 2

Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau:

Loại bútBút xanhBút đỏ
Số lần428

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh

b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

Gợi ý đáp án:

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh là:

42:50=\frac{21}{25}

b) Dự đoán: Trong hộp loại bút xanh có nhiều hơn.

Bài 3

Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm, ta được bảng sau:

QuýSố ca xét nghiệmSố ca dương tính
I15015
II20021
II18017
IV22024

Hãy tính xác suất thực hiện của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính.

a) theo từng quý trong năm.

b) sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm.

Gợi ý đáp án:

a) Xác suất thực hiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính theo từng quý là:

Quý I: 15:150=\frac{1}{10}

Quý II: 21:200=\frac{21}{200}

Quý III: 17:180=\frac{17}{180}

Quý IV: 24:220=\frac{6}{55}

b) sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm

Quý I: 15:750=\frac{1}{50}

Quý II:21:750=\frac{7}{250}

Quý III: 17:750=\frac{17}{750}

Quý IV: 24:750=\frac{12}{375}

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 19.357
  • Lượt xem: 25.541
  • Dung lượng: 182 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo