Toán 6 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt Giải Toán lớp 6 trang 91 sách Chân trời sáng tạo - Tập 2

Giải Toán 6 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, biết cách giải phần Thực hành và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 89, 90, 91 sách Chân trời sáng tạo.

Qua đó, giúp các em chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như hoàn thành tốt bài tập cô giáo giao. Đồng thời, nắm chắc cách giải toàn bộ các bài tập của bài 7 Chương VIII: Hình học phẳng - Các hình hình học cơ bản. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành

Thực hành 1

Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy.

Thực hành 1

Gợi ý đáp án:

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy như sau:

 • Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.
 • Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.
 • Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 60 của thước đo góc.

Vậy xOy= 60o.

Thực hành 2

Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

Thực hành 2

Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc trong Hình 4.

Thực hành 2

Gợi ý đáp án:

* Trong Hình 3 có:

 • Đỉnh O trong mỗi góc trong hình trên đều trùng với tâm của thước.
 • Một cạnh của góc là cạnh Oy đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.
 • Cần xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Số đo của mỗi góc trong Hình 3:

 • Trong hình a) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 40 của thước đo góc. Do đó số đo góc xOy là 40o.
 • Trong hình b) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 135 của thước đo góc. Do đó số đo góc xOy là 135o.
 • Trong hình c) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 90 của thước đo góc. Do đó số đo góc xOy là 90o.
 • Trong hình d) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 180 của thước đo góc. Do đó số đo góc xOy là 180o.

Vậy số đo mỗi góc trong Hình 3 là:

 • Hình a) xOy = 40o;
 • Hình b) xOy = 135o;
 • Hình c) xOy = 90o;
 • Hình d) xOy = 180o.

* Trong Hình 4 có:

 • Hình a) có một góc là xOy.
 • Hình b) có ba góc là: BAC, ABC, ACB.

Dùng thước đo góc, xác định số đo của mỗi góc trong Hình 4 như sau:

• Đo góc xOy:

 • Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.
 • Bước 2 : Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.
 • Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox. Ta thấy cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 95 trên thước đo góc.

Do đó, xOy = 95o.

• Đo góc BAC:

 • Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh A của góc.
 • Bước 2 : Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh AB) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.
 • Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh AC. Ta thấy cạnh AC đi qua vạch chỉ số 58 trên thước đo góc.

Do đó, BAC = 58o.

• Đo góc ABC:

 • Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh B của góc.
 • Bước 2 : Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh BC) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.
 • Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh BA. Ta thấy cạnh BA đi qua vạch chỉ số 58 trên thước đo góc.

Do đó, ABC = 58o.

• Đo góc ACB:

 • Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh C của góc.
 • Bước 2 : Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh CB) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.
 • Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh CA. Ta thấy cạnh CA đi qua vạch chỉ số 27 trên thước đo góc.

Do đó, ACB = 27o.

Vậy số đo mỗi góc trong Hình 4 là:

 • Hình a) xOy = 32o;
 • Hình b) BAC = 58o ;ABC = 58o; ACB = 27o.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 91 tập 2

Bài 1

Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra.

Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?

Gợi ý đáp án:

Góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng 45 độ

Bài 1

Vẽ một hình vuông nhỏ hơn, kết quả vẫn không thay đổi.

Bài 2

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?

Gợi ý đáp án:

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là:

 • 9 giờ: 900
 • 10 giờ: 500
 • 6 giờ: 1800
 • 5 giờ: 1500

Bài 3

Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Dự đoán: Góc xOy = 300 , mAn = 1200

Bài 4

Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù.

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 337
 • Lượt xem: 4.542
 • Dung lượng: 167,4 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo