Toán 6 Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên Giải Toán lớp 6 trang 15 - Tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 6 bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo trang 13, 14, 15.

Lời giải Toán 6 Bài 3 Chân trời sáng tạo trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đó học tốt môn Toán lớp 6 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 3 Chương 1: Số tự nhiên. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động khởi động

Cho T =11 x (2001 + 2003 + 2007 +2009) + 89 x (2001 + 2003 + 2007 + 2009).

Có cách tính nào tính nhanh giá trị của biểu thức T không?

Lời giải:

Có cách để tính nhanh hơn biểu thức T.

Sau bài này ta sẽ tính được biểu thức T như sau:

T = 11 x (2001 + 2003 + 2007 +2009) + 89 x (2001 + 2003 + 2007 + 2009)

= (2001 + 2003 + 2007 + 2009) x (11 + 89)

= [(2001 + 2009) + (2007 + 2003)] x (11 + 89)

= (4010 + 4010).100

= 8 020 . 100

= 802 000.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động khám phá

Hoạt động khám phá 1

Kiểm tra lại kết quả mỗi phép tính sau và chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nào được gọi là số hạng, là tổng, là thừa số, là tích.

1 890 + 72 645 = 74 535

363 x 2 018 = 732 534

Gợi ý đáp án:

1 890 + 72 645 = 74 535 => Đúng.

Trong đó: 1 890 và 72 645 là số hạng, 74 535 là tổng.

363 × 2 018 = 732 534 => Đúng

Trong đó: 363 và 2 018 là thừa số, 732 534 là tích.

Hoạt động khám phá 2

Hãy so sánh kết quả của các phép tính:

a) 17 + 23 và 23 + 17;

b) (12 + 28) + 10 và 12 + (28 + 10);

c) 17.23 và 23.17;

d) (5.6).3 và 5.(6.3);

e) 23.(43 + 17) và 23.43 + 23.17.

Gợi ý đáp án:

a) 17 + 23 = 23 + 17

b) (12 + 28) + 10 = 12 + (28 +10)

c) 17. 23 = 23 . 17

d) (5 . 6) . 3 = 5 . (6 . 3)

e) 23 . (43 + 17) = 23 . 43 + 23 . 17

Hoạt động khám phá 3

Nhóm Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tiền cần có là 200 000 đồng. Hiện tại các bạn đang có 80 000 đồng. Các bạn cần thực hiện gây quỹ thêm bằng cách thu lượm và bán giấy vụn, mỗi tháng được 20 000 đồng.

a) Số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là bao nhiêu?

b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng?

Gợi ý đáp án:

a) Số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là 200 000 – 80 000 = 120 000 (đồng)

Vậy số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là 120 000 đồng.

b) Vì mỗi tháng các bạn gây quỹ được 20 000 đồng

Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong số tháng là: 120 000 : 20 000 = 6 (tháng)

Vậy cần phải thực hiện gây quỹ trong 6 tháng.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành và Vận dụng

Thực hành 1

An có 100 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 5 quyển vở, 6 cái bút bi và 2 cái bút chì. Biết rằng mỗi quyển vở có giá 6 000 đồng, mỗi cái bút bi hoặc bút chì có giá 5 000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Số tiền An đã mua là:

5 × 6000 + 6 × 5000 + 2 × 5000 = 70 000 (đồng).

Số tiền còn lại là: 100 000 – 70 000 = 30 000 đồng.

* Đáp án: An còn lại 30 000 đồng.

Thực hành 2

Có thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí?

T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9).

Gợi ý đáp án:

T = 11 . (1 + 3 + 7 + 9) + 89 . (1 + 3 + 7 + 9)

T = (11 + 89) . [(1 + 3 + 7 + 9)]

T = `100 . 20

T = 2000

Thực hành 3

Có thể tính nhanh tích của một số với 9 hoặc 99 như sau:

67.9 = 67.(10 – 1) = 670 – 67 = 603

346.99 = 346.(100 – 1) = 34 600 – 346 = 34 254.

Tính: a) 1 234.9; b) 1 234.99.

Gợi ý đáp án:

a) 1 234 . 9 = 1 234 . (10 – 1) = 12 340 – 1 234 = 11 106

b) 1 234 . 99 = 1 234 . (100 – 1) = 123 400 – 1 234 = 122 166

Vận dụng

Năm nay An 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi.

a) Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ năm nay?

b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An?

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: 36 – 12 = 24

Vậy 24 năm nữa thì số tuổi An bằng tuổi mẹ An năm nay.

b) Ta có: 36 : 12 = 3

Vậy năm nay số tuổi của mẹ An bằng 3 lần số tuổi của An.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 15 tập 1

Bài 1

Tính một cách hợp lí:

a) 2 021 + 2 022+ 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029

b) 30 . 40 . 50 . 60

Gợi ý đáp án:

a) 2 021 + 2 022+ 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029

= (2 021 + 2 029) + (2 022 + 2 028) + (2 023 + 2 027) + (2 024 + 2 026) + 2 025

= 4 050 + 4 050 + 4 050 + 4 050 + 2025

= 18 225

b) 30 . 40 . 50 . 60

= 40 . 50 . 30 . 60

= 2000 . 1800

= 3 600 000.

Bài 2

Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 6500 đồng; giá mỗi cái bút bi là 4500 đồng; giá mỗi cục tẩy là 5000 đồng. Mẹ Bình đã mua hết bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Số tiền mua 9 quyển vở là: 9 . 6 500 = 58 500 (đồng)

Số tiền mua 5 cái bút bi là: 5 . 4 500 = 22 500 (đồng)

Số tiền mua 2 cái tẩy là: 2 . 5 000 = 10 000 (đồng)

Tổng số tiền mẹ Bình phải trả là:

58 500 + 22 500 + 10 000 = 91 000 (đồng)

Đáp án: 91 000 đồng

Bài 3

Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo giờ. Đúng 8 giờ, nó đánh 8 tiếng “boong"; đúng 9 giờ, nó đánh 9 tiếng “boong", ... Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh bao nhiều tiếng “boong"?

Gợi ý đáp án:

Đúng 8 giờ đồng hồ đánh: 8 tiếng “boong"

Đúng 9 giờ đồng hồ đánh: 9 tiếng “boong"

Đúng 10 giờ đồng hồ đánh: 10 tiếng “boong"

Đúng 11 giờ đồng hồ đánh: 11 tiếng “boong"

Đúng 12 giờ đồng hồ đánh: 12 tiếng “boong"

Vậy từ 8 giờ đến 12 giờ trưa cùng ngày đồng hồ đánh số tiếng “boong” là:

8 + 9 + 10 + 11 + 12

= (8 + 12) + (9 + 11) + 10

= 20 + 20 + 10 = 50 (tiếng “boong”)

Đáp số: 50 tiếng “boong”

Bài 4

Biết rằng độ dài đường xích đạo khoảng 40 000km. Khoảng cách giữa thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 000km. Độ dài đường xích đạo dài gấp mấy lần khoảng cách giữa hai thành phố trên?

Gợi ý đáp án:

Độ dài đường xích đạo so với khoảng cách giữa hai thành phố trên là:

40 000 : 2 000 = 20 (lần).

Vậy: Độ dài đường xích đạo dài gấp 20 lần khoảng cách giữa hai thành phố trên.

Chia sẻ bởi: 👨 Thu Thảo
89
  • Lượt tải: 119
  • Lượt xem: 42.570
  • Dung lượng: 121,4 KB
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nhật Bãi Kho Hàng
    Nhật Bãi Kho Hàng

    👍 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

    Thích Phản hồi 19:48 07/09