Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson Two Unit 7 trang 55 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 7: I'm wearing a blue skirt trang 55 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 7: I'm wearing a blue skirt - Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 7: Lesson Two

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

* Let’s learn! (Hãy học nào!)

- I’m wearing a blue skirt. (Tôi đang mặc chân váy xanh.)

- He’s wearing a yellow shirt. (Anh ấy đang mặc áo sơ mi vàng.)

- She’s wearing red pants. (Cô ấy đang mặc quần dài đỏ.)

Bài 3

Look and say. (Nhìn và nói.)

Bài 3

Trả lời:

1. I’m wearing blue jeans.

(Tôi đang mặc quần bò xanh.)

2. She’s wearing a black skirt.

(Bà ấy đang mặc chân váy đen.)

3. He’s wearing a red shirt.

(Anh ấy đang mặc áo sơ mi đỏ.)

4. She’s wearing a black boots.

(Cô ấy đang mang đôi ủng đen.)

Bài 4

Look again and write. (Nhìn lại và viết.)

Bài 4

Trả lời:

1. He’s wearing blue jeans.

(Anh ấy đang mặc quần bò xanh.)

2. She’s wearing a black skirt.

(Bà ấy đang mặc chân váy đen.)

3. He’s wearing a red shirt.

(Anh ấy đang mặc áo sơ mi đỏ.)

4. She’s wearing a black boots.

(Cô ấy đang mang đôi ủng đen.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 147
  • Dung lượng: 183 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo