Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson Three Unit 6 trang 46 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 6: I have a new friend trang 46 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 6: I have a new friend - Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 3 Unit 6: Lesson Three

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

  • tall: cao
  • short: thấp, ngắn
  • thin: gầy, mỏng

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Nghe và làm theo.)

Bài 3

My new friend! (Người bạn mới của tôi!)

She has blue eyes. (Cô ấy có đôi mắt xanh.)
She has curly hair. (Cô ấy có mái tóc xoăn.)
She has blue eyes. (Cô ấy có đôi mắt xanh.)
She’s tall. She’s thin. (Cô ấy cao. Cô ấy gầy.)
It’s Alice! (Đó là Alice!)

He has brown eyes. (Anh ấy có đôi mắt nâu.)
He has short hair. (Anh ấy có mái tóc ngắn.)
He has brown eyes. (Anh ấy có đôi mắt nâu.)
He’s tall. He’s thin. (Anh ấy cao. Anh ấy gầy.)
It’s Adam! (Đó là Adam!)

She has brown eyes. (Cô ấy có đôi mắt nâu.)
She has short hair. (Cô ấy có mái tóc ngắn.)
She has brown eyes. (Cô ấy có đôi mắt nâu)
She’s tall. She’s thin. (Cô ấy cao. Cô ấy gầy.)
It’s Rosy! (Đó là Rosy!)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 29
  • Dung lượng: 192,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo