Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson Two Unit 3 trang 23 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 3: Let's find Mom! trang 23 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 3: Let's find Mom! - Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 3: Lesson Two

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Gợi ý trả lời:

1. Let’s find Mom! (Hãy tìm mẹ nào!)

2. Look. This is her book. (Nhìn kìa. Đây là sách của mẹ.)

Where is your brother? (Em trai đâu?)

Oh. It’s his teddy bear. (Ồ. Đây là con gấu bông của em ấy.)

3. Their bags are here. (Túi của họ đều ở đây.)

Where are they? (Họ đi đâu rồi?)

4. Our ice cream! Thank you, Mom and Dad! (Kem của chúng con! Cám ơn mẹ và bố!)

Oh, no. My ice cream is on its face! (Ồ, không. Kem của con dính lên trên mặt gấu bông mất rồi!)

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

- The ice cream is on its face.

(Kem dính trên mặt của gấu bông.)

- Their bags are under the slide.

(Túi của họ ở dưới cầu trượt.)

- Our toys are in the kitchen.

(Đồ chơi của chúng tôi ở trong bếp.)

Bài 3

Look, say and write.

(Nhìn, nói và viết.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. Their kite is on slide. (Con diều của họ ở trên cầu trượt.)

2. Its hat is in the bag. (Cái nón của nó ở trong cái túi.)

3. Her book is on the chair. (Quyển sách của cô ấy ở trên cái ghế.)

4. Our car is under the tree. (Ô tô của chúng tôi ở dưới cái cây.)

Let’s talk!

(Chúng ta cùng nói!)

Let’s talk!

This is our mom. (Đây là mẹ của chúng tôi.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 349
  • Dung lượng: 251,6 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo