Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson Two Unit 5 trang 39 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 5: Do you like yogurt? trang 39 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 3 Unit 5: Lesson Two

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

* Let’s learn! (Hãy học nào!)

- Do you like yogurt? (Bạn có thích sữa chua không?)

Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

- Do you like yogurt? (Bạn có thích cà rốt không?)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Bài 3

Look and say. (Nhìn và nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. Do you like meat?(Bạn có thích thịt không?)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

2. Do you like rice?(Bạn có thích cơm không?)

Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

3. Do you like ice cream? (Bạn có thích kem không?)

Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

4. Do you like yogurt?(Bạn có thích sữa chua không?)

Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

5. Do you like bread? (Bạn có thích bánh mì không?)

Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

6. Do you like carrots? (Bạn có thích cà rốt không?)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Bài 4

Write. (Viết.)

Bài 4

Do you like bread? (Bạn có thích bánh mì không?)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Gợi ý trả lời:

2. Do you like carrots? (Bạn có thích cà rốt không?)

Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

3. Do you like fish?(Bạn có thích cá không?)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Let's talk!

Let's talk!

I like yogurt. (Tôi thích sữa chua.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 119
  • Dung lượng: 210,3 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo