Tiếng Anh lớp 3 Starter: Lesson Four Starter trang 6 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: The Alphabet của Starter: Hello trang 6 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Starter: Hello - Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Starter: Lesson Four

Bài 1

Listen and point. Repeat.  (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

Bài 2

Listen and sing.  (Nghe và hát.)

Bài 2

Alphabet song ( Bài hát bảng chữ cái)

a b c, d e f

g h i, j k l

This is the alphabet. (Đây là bảng chữ cái.)

Lots more letters to know! (Còn nhiều chữ cái nữa cần biết!)

m n o, p q r

s t u, v w x,

This is the alphabet. (Đây là bảng chữ cái.)

Two more letters to go! (Hãy đi đến 2 chữ cái nữa!)

y z. That’s the end. (y z. Hết rồi.)

Now, we can start again! (Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nào!

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 36
  • Dung lượng: 187,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo