Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson Two Unit 2 trang 17 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 2: That is his ruler trang 17 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 2: That is his ruler - Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 2: Lesson Two

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

That is her book. (Đó là quyển sách của cô ấy.)

Bài 3

Look and write. (Nhìn và viết.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

That is her eraser. (Đó là cục tẩy của cô ấy.)

That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

That is his book . (Đó là quyển sách của anh ấy.)

That is her pencil . (Đó là cây bút chì của cô ấy.)

Bài 4

Write. (Viết.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

1. That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

2. That is her eraser. (Đây là cục tẩy của cô ấy.)

3. That is his pencil. (Đây là cây bút chì của anh ấy.)

Let's talk!

Let's talk!

That is her book. (Đó là quyển sách của cô ấy.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 128
  • Dung lượng: 200,3 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo