Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson Six Unit 2 trang 21 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Six: Skills Time của Unit 2: That is his ruler trang 21 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 2: That is his ruler - Lesson Six lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 3 Unit 2: Lesson Six

Bài 1

Listen and write a or b. (Nghe và viết a hay b.)

Bài 1

Bài 2

Talk about school things. (Nói về đồ dùng học tập.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

That is her pen. (Đó là cây bút mực của cô ấy.)

That is her pencil. (Đó là cây bút chì của cô ấy.)

That is her eraser. (Đó là cục tẩy của cô ấy.)

That is her book. (Đó là quyển sách của cô ấy.)

That is her ruler. (Đó là cây thước kẻ của cô ấy.)

Bài 3

Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. This is his pen. (Đây là cây bút mực của anh ấy.)

2. That is her pencil. (Đó là cây bút chì của cô ấy.)

3. That is his eraser . (Đó là cục tẩy của anh ấy.)

4. This is her book . (Đây là quyển sách của cô ấy.)

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 04
  • Lượt xem: 197
  • Dung lượng: 172,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo