Tiếng Anh lớp 3 Starter: Lesson One Starter trang 4 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One Starter: Hello trang 4 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Starter: Hello - Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Starter: Lesson One

Bài 1

Listen, point and repeat.  (Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 1

Bài 2

Listen and read.  (Nghe và đọc.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

1. My name’s Rosy. (Em tên Rosy.)

2.  My name’s Tim. (Em tên Tim.)

3.  Hello, class. My name’s Miss Jones. (Chào, cả lớp. Cô tên là Jones.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 24
  • Lượt xem: 298
  • Dung lượng: 234,6 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo