Tiếng Anh lớp 3 Starter: Lesson Six Starter trang 9 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Six: Classroom Language của Starter: Hello trang 9 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Starter: Hello - Lesson Six lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Starter: Lesson Six

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

Sit down. (Ngồi xuống.)

Stand up. (Đứng lên.)

Open your books. (Mở sách ra.)

Close your books. (Đóng sách lại.)

Don’t talk. (Không nói chuyện.)

Bài 2

Look and say.  (Nhìn và nói.)

Bài 2

Sit down, please. (Mời em ngồi xuống.)

Don’t talk, please. (Xin đừng nói chuyện.)

Stand up, please. (Mời em đứng lên.)

Open your books, please. (Mời em mở sách ra.)

Close your books, please. (Mời em đóng sách lại.)

Bài 3

Listen and do. (Nghe và làm theo.)

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 106
  • Dung lượng: 203 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo