Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson Three Unit 2 trang 18 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 2: That is his ruler trang 18 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 2: That is his ruler - Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 3 Unit 2: Lesson Three

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

bag: cặp, túi

door: cửa

window: cửa sổ

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Hát và làm theo.)

Bài 3

Clean up, clean up! (Dọn sạch, dọn sạch!)

Clean up, clean up, (Dọn sạch, dọn sạch!)

It’s time to go home. (Đã đến giờ về nhà!)

Is this his pen? (Đây có phải bút mực của anh ấy không?)

Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

And this is his bag, too. (Và đây cũng là cặp của anh ấy.)

Is this her book? (Đây có phải quyển sách của cô ấy?)

No, it isn’t. (Không, không phải.)

But this is her eraser. (Nhưng đây là cục tẩy của cô ấy.)

Close the window, open the door, (Đóng cửa sổ lại, mở cửa ra,)

It’s time to go home. (Đã đến giờ về nhà.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 05
  • Lượt xem: 181
  • Dung lượng: 179,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo