Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Lesson Three Unit 1 trang 12 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 1: This is your doll trang 12 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 1: This is your doll - Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 1: Lesson Three

Bài 1

Listen and point. Repeat.  (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

kite: con diều

bike: xe đạp

train: tàu hỏa

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Hát và làm theo.)

Bài 3

Toys, toys, toys, toys! (Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi,…)
Toys, toys, toys, toys, (Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi,)
Toys, toys, toys! (Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!)

This is my big red kite, (Đây là con diều to màu đỏ của tôi,)
My big red kite, (Con diều to màu đỏ của tôi,)
My big red kite, (Con diều to màu đỏ của tôi,)
This is my big red kite, (Đây là con diều to màu đỏ của tôi,)
I love toys! (Tôi thích đồ chơi!)

Toys, toys, toys, toys, … (Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi,)
This is my big blue bike, … (Đây là chiếc xe đạp to màu xanh của tôi,…)
Toys, toys, toys, toys, … (Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi,)
This is my big green train, … (Đây là chiếc tàu hỏa to màu xanh lá của tôi,…)

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 149
  • Dung lượng: 211,9 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo