Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson Three Unit 5 trang 40 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 5: Do you like yogurt? trang 40 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 5: Lesson Three

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

  • milk: sữa
  • juice: nước ép
  • water: nước

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Hát và diễn tả theo.)

Drink your milk

Drink your milk! (Hãy uống sữa của con đi!)

Eat your eggs and drink your milk, (Ăn trứng và uống sữa của con đi,)

Drink your milk, (Uống sữa,)

Drink your milk. (Uống sữa.)

Eat your eggs and drink your milk. (Ăn trứng và uống sữa của con đi.)

Don’t be late for school. (Đừng bị trễ học.)

Eat your bread and drink your juice, …(Ăn bánh mì và uống nước ép, …)

Here’s your water, here’s your bag, … (Đây là nước của con, đây là cặp của con, …)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 07
  • Lượt xem: 168
  • Dung lượng: 193,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo