Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Lesson Four Unit 4 trang 35 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: Phonics của Unit 4: I like Monkeys! trang 35 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 4: I like Monkeys - Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 3 Unit 4: Lesson Four

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

Gg – gift (quà)

Gg – goat (con dê)

Hh – hat (cái nón)

Hhhamster (chuột đuôi cụt)

Bài 2

Point and say the words that begin with g and h. (Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái g và h.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

goat (con dê) - hat (cái nón)hamster (chuột đuôi cụt) - gift (quà tặng)

Bài 3

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài 3

Bài nghe:

1. Hh – Hamster (chuột đuôi cụt)

2. Gg – Goat (con dê)

3. Gg – Gift (món quà)

4. Hh – Hat (cái mũ)

5. Gg – Goat (con dê)

6. Hh – Hamster (chuột đuôi cụt)

Gợi ý trả lời:

Bài 3

Let's talk!

Let's talk!

This is my hat. (Đây là cái nón của tôi.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 51
  • Dung lượng: 229 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo