Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Lesson Three Unit 4 trang 34 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 4: I like Monkeys! trang 34 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 4: I like Monkeys - Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 4: Lesson Three

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

  • bird: con chim
  • cat: con mèo
  • dog: con chó
  • fish: con cá

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Hát và diễn tả.)

Bài 3

Pets at home! (Thú cưng ở nhà!!)

Here an orange cat, (Đây là con mèo màu cam,)

Miaow, miaow, miaow. (Meo, meo, meo,)

All day long, (Suốt cả ngày,)

Miaow, miaow, miaow. (Meo, meo, meo.)

Here a brown dog, (Đây là con chó màu nâu,)

Woof, woof, woof. (Gâu, gâu, gâu.)

All day long, (Suốt cả ngày,)

woof, woof, woof. (gâu, gâu, gâu.)

Here a yellow bird, (Đây là con chim màu vàng,)

tweet, tweet, tweet. (ríu rít, ríu rít, ríu rít.)

All day long, (Suốt cả ngày,)

tweet, tweet, tweet. (ríu rít, ríu rít, ríu rít)

Here a pink fish,. (Đây là con cá màu hồng,)

splash, splash, splash. (Tiếng nước bắn tung tóe, tiếng nước bắn tung tóe, tiếng nước bắn tung tóe.)

All day long, (Suốt cả ngày,)

splash, splash, splash. (Tiếng nước bắn tung tóe, tiếng nước bắn tung tóe, tiếng nước bắn tung tóe.)

We like pets. (Chúng tôi thích thú cưng.)

hip hip hooray! (hoan hô!)

All day long, (Suốt cả ngày,)

play, play, play! (Chơi, chơi, chơi nào!)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 213
  • Dung lượng: 189,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo