Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Lesson Two Unit 4 trang 33 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 4: I like Monkeys! trang 33 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 4: I like Monkeys - Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 4: Lesson Two

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Gợi ý trả lời:

1. The zoo. Great! I like animals.(Sở thú. Thật tuyệt! Tôi thích các con vật.)

An elephant, Billy. (Con voi kìa, Billy.)

Oh, no! I don’t like elephants. They’re big! (Ồ, không! Tôi không thích voi. Chúng to quá!)

2. Ahh! I don’t like giraffes. They’re tall! (Aaa! Tôi không thích hươu cao cổ. Chúng cao quá!)

3. Look over there! (Nhìn đằng kia kìa!)

4. Look! A monkey! I like monkeys! They’re little and I’m little, too.

(Nhìn kìa! 1 con khỉ! Tôi thích khỉ! Chúng nhỏ và tôi cũng nhỏ.)

Yes. They’re funny and you’re funny, too!

(Vâng. Chúng thật vui nhộn và bạn cũng thật vui nhộn!)

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

*Let’s learn! (Hãy học nào!)

- This is a monkey. (Đây là 1 con khỉ.)

I like monkeys. (Tôi thích khỉ.)

- This is an elephant. (Đây là 1 con voi.)

I don’t like elephants. (Tôi không thích voi.)

- The elephants are big. (Voi thì to.)

I’m little. (Tôi nhỏ xíu.)

Bài 3

Look and say. (Nhìn và nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. A: It’s an elephant. It’s gray. (Nó là 1 con voi. Nó màu xám.)

B:The elephant is big. (Con voi nó to.)

2. A: It’s a giraffe. It’s yellow, brown and black. (Nó là 1 con hươu cao cổ. Nó màu vàng, nâu và màu đen.)

B:The elephant is tall. (Con hươu cao cổ cao.)

3. A: It’s a lion. It’s brown. (Nó là 1 con sư tử. Nó màu nâu.)

B:The lion is big. (Con sư tử to.)

Bài 4

Write. (Viết.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

1. I like lions. (Tôi thích sư tử.)

2. I don’t like giraffes. (Thôi không thích hươu cao cổ.)

3. I don’t like elephants. (Tôi không thích voi.)

4. I like monkeys. (Tôi thích khỉ.)

Let's talk!

Let's talk!

- I like elephants. (Tôi thích voi.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 27
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo