Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson One Unit 3 trang 22 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Words của Unit 3: Let's find Mom! trang 22 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 3: Let's find Mom! - Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 3 Unit 3: Lesson One

Bài 1

Listen, point and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

mom: mẹ

dad: ba, bố

sister: chị gái, em gái

brother: anh trai, em trai

Bài 3

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 3

1. Let’s find Mom! (Hãy tìm mẹ nào!)

2. Look. This is her book. (Nhìn kìa. Đây là sách của bà ấy.)

Where is your brother? ( Em trai đâu?)

Oh. It’s his teddy bear. (Ồ. Đây là con gấu bông của em ấy.)

3. Their bags are here. (Túi của họ đều ở đây.)

Where are they? (Họ đi đâu rồi?)

4. Our ice cream! Thank you, Mom and Dad! (Kem của chúng ta! Cám ơn mẹ và bố!)

Oh, no. My ice cream is on its face! (Ồ, không. Kem của con dính lên trên mặt gấu bông mất rồi!)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 07
  • Lượt xem: 334
  • Dung lượng: 219,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo