Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 1: Lesson One Fluency Time 1 trang 30 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Everyday English của Fluency Time! 1 trang 30 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Fluency Time! 1 - Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Fluency Time! 1: Lesson One

Bài 1

Watch and listen. Read and say. (Xem và nghe. Đọc và nói.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

1. Kate: Dad, Dad! Dad, this is Mrs. Smith. And this is my dad.

(Bố, bố! Bố, Đây là cô Smith. Và đây là bố em.)

2. Dad: Nice to meet you.

(Rất vui được gặp cô.)

Mrs. Smith: Nice to meet you, too.

(Tôi cũng rất vui được gặp anh.)

Bài 2

Watch and listen. Write. (Xem và nghe. Viết.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

1. Her name is Molly. (Tên của cô ấy là Molly.)

2. Hello, Molly. Nice to meet you. (Xin chào, Molly. Rất vui được gặp bạn.)

3. Nice to meet you, too. (Tôi cũng rất vui được gặp bạn.)

Bài 3

Look at the people. Point and say. (Nhìn vào những người này. Chỉ và nói.)

Bài 3

This is Sarah. (Đây là Sarah.)

Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn.)

Gợi ý trả lời:

1. This is Peter. (Đây là Peter.)

Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn)

2. This is Mr. Smith. ( Đây là Ngài Smith.)

Nice to meet you. (Rất vui được gặp Ngài.)

3. This is Miss White. (Đây là cô White.)

Nice to meet you. (Rất vui được gặp cô.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 82
  • Dung lượng: 215,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo