Tiếng Anh lớp 3 Starter: Lesson Two Starter trang 5 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar and song của Starter: Hello trang 5 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Starter: Hello - Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Starter: Lesson Two

Bài 1

Listen to the story again.  (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bài 2

Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

Bài 2

- Hello. My name’s Miss Jones.

(Xin chào. Cô tên là Jones.)

- Hi. My name’s Billy.

(Em cào cô, em tên Billy.)

Bài 3

Listen and sing.  (Nghe và hát.)

Bài 3

Hello, hello! (Xin chào, xin chào!)

Hello, hello! (Xin chào, xin chào!)

How are you? (Bạn có khỏe không?)

I’m fine, thank you. (Tôi khỏe, cảm ơn.)

I’m fine, thank you. (Tôi khỏe, cảm ơn.)

Hello, hello! (Xin chào, xin chào!)

What’s your name? (Bạn tên là gì?)

My name’s ___. (Tôi tên ___.)

That’s my name. (Đó là tên của tôi.)

Goodbye, goodbye. (Tạm biệt, tạm biệt.)

Goodbye to you … (Tạm biệt bạn…)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 38
Sắp xếp theo