Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Lesson One Unit 4 trang 32 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Words của Unit 4: I like Monkeys! trang 32 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 4: I like Monkeys - Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 3 Unit 4: Lesson One

Bài 1

Listen, point and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

  • elephant: con voi
  • giraffe: hươu cao cổ
  • monkey: con khỉ
  • big: to, lớn
  • tall: cao
  • little: nhỏ

Bài 3

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 3

1. The zoo. Great! I like animals. (Sở thú. Thật tuyệt! Tôi thích các con vật.)

An elephant, Billy. (Con voi kìa, Billy.)

Oh, no! I don’t like elephants. They’re big! (Ồ, không! Tôi không thích voi. Chúng to quá!)

2. Ahh! I don’t like giraffes. They’re tall! (Aaa! Tôi không thích hươu cao cổ. Chúng cao quá!)

3. Look over there! (Nhìn đằng kia kìa!)

4. Look! A monkey! I like monkeys! They’re little and I’m little, too.

(Nhìn kìa! 1 con khỉ! Tôi thích khỉ! Chúng nhỏ và tôi cũng nhỏ.)

Yes. They’re funny and you’re funny, too! (Vâng. Chúng thật vui nhộn và bạn cũng thật vui nhộn!)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 269
  • Dung lượng: 212,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo