Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Lesson Five Unit 1 trang 14 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Five: Skills Time của Unit 1: This is your doll trang 14 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 1: This is your doll - Lesson Five lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 1: Lesson Five

Bài 1

Point to a color and a toy. Say the words. (Chỉ vào 1 màu sắc và 1 đồ chơi. Nói từ đó lên.)

Bài 2

Read and listen to the poem. (Đọc và nghe bài thơ.)

Bài 2

My favorite … (Yêu thích của tôi …)

What’s my favorite toy? (Đồ chơi mà bạn yêu thích là gì?)

My favorite one of all? (Một trong những đồ chơi mà tôi yêu thích?)

My train? My car? (Tàu hỏa? Ô tô?)

No – my yellow ball! (Không phải – quả bóng màu vàng của tôi!)

What’s my favorite color? (Màu sắc mà bạn yêu thích là gì?)

Yellow, green, or blue? (Màu vàng, màu xanh lá, hay mày xanh dương?)

Is it yellow? Is it green? (Nó có phải là màu vàng không? Nó có phải là màu xanh lá không?)

No – it’s blue! (Không phải – nó là màu xanh dương.)

Nam, age 7 (Nam, 7 tuổi)

Bài 3

Read again and write.  (Đọc lại lần nữa và viết.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

My favorite toy is a ball.

(Đồ chơi tôi yêu thích là quả bóng.)

My favorite color is green.

(Màu tôi yêu thích là màu xanh lá.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 223
  • Dung lượng: 201,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo