Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Lesson Two Unit 1 trang 11 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: Grammar của Unit 1: This is your doll trang 11 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 1: This is your doll - Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 1: Lesson Two

Bài 1

Listen to the story again. (Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Bài 2

Listen and say. (Nghe và nói.)

Bài 2

- This is my bag. (Đây là cái cặp của tôi.)

- This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

Bài 3

Look and say. (Nhìn và nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. This is your ball. (Đây là trái banh của bạn.)

2. This is my bag. (Đây là cái cặp của tôi.)

3. This is your car. (Đây là ô tô của bạn.)

Bài 4

Write. (Viết.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. This is your teddy bear. - No.

(Đây là con gấu bông của bạn. - Không phải.)

2. This is your ball. (Đây là quả bóng của bạn.)

3. This is my bag. (Đây là cái cặp của tôi.)

4. This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Bài 4

This is my doll. (Đây là búp bê của tôi.)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 78
  • Dung lượng: 220,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo