Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Lesson Four Unit 7 trang 57 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo - Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: Phonics của Unit 7: I'm wearing a blue skirt trang 57 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 7: I'm wearing a blue skirt - Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 7: Lesson Four

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

  • shshoes (đôi giày)
  • chchair (ghế)
  • ththree (số 3)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

Shirley has short hair. (Shirley có mái tóc ngắn.)

Her shoes are red. (Đôi giày của cô ấy màu đỏ.)

Her shirt is blue, (Áo sơ mi của cô ấy màu xanh,)

And she’s sitting on a chair. (Và cô ấy đang ngồi trên ghế.)

Shirley has three sheep, (Shirley có 3 con cừu.)

One, two, three. (1, 2, 3.)

Shirley wants to play, (Shirley muốn chơi,)

With you and with me. (Với các bạn và với tôi.)

Bài 3

Read the chant again. Say the words with sh, ch and th. (Đọc lại phần đọc theo nhịp. Nói các từ có sh, ch và th.)

Bài 4

Look at the pictures. Write and say the words. (Nhìn vào hình. Viết và nói các từ.)

Bài 4

Trả lời:

1. sheep (con cừu)

2. thin (gầy)

3. chair (cái ghế)

4. T-shirt (áo thun)

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 131
  • Dung lượng: 174 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo