Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 23 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 23 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 23

a) Khoanh vào chữ đặt trước khối trụ

A. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 23 KNTT

B. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

C. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

D. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT Tuần 23

b) Khoanh vào chữ đặt trước khối cầu

A. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

B. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

C. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

D. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 2. Nối (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

A. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

B. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

C. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

D. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Trong hình vẽ bên có:

.... khối trụ

.... khối cầu

.... khối lập phương

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Trong hình bên có:

.... đồ vật có dạng khối trụ.

.... đồ vật có dạng khối cầu.

Bài 6. Đ, S?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTTòa nhà có dạng khối cầu
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTCột đình có dạng khối trụ
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTTòa tháp có dạng khối trụ

Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình D sẽ có …. hộp thịt                Hình E sẽ có ….. hộp thịt

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 23

a) Khoanh vào chữ đặt trước khối trụ

A. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 23 KNTT

b) Khoanh vào chữ đặt trước khối cầu

C. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 2. Nối (theo mẫu)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

B. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Trong hình vẽ bên có:

3 khối trụ

3 khối cầu

2 khối lập phương

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Trong hình bên có:

3 đồ vật có dạng khối trụ.

4 đồ vật có dạng khối cầu.

Bài 6. Đ, S?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTTòa nhà có dạng khối cầu (Đ)
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTCột đình có dạng khối trụ (Đ)
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTTòa tháp có dạng khối trụ (S)

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

A. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

B. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

C. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

D. Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Trong hình vẽ bên có:

.... khối trụ

.... khối cầu

.... khối lập phương

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Trong hình bên có:

.... đồ vật có dạng khối trụ.

.... đồ vật có dạng khối cầu.

Bài 6. Đ, S?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTTòa nhà có dạng khối cầu
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTCột đình có dạng khối trụ
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTTTòa tháp có dạng khối trụ

Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Hình D sẽ có 9 hộp thịt                Hình E sẽ có 12 hộp thịt

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 3.281
Sắp xếp theo