Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 6 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 6 Kết nối tri thức tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 1: Tính nhẩm

11 - 6 = ....

11 - 9 = ....

11 - 7 = ....

11 - 5 = ....

11 - 4 = ....

11 - 8 = ....

Bài 2: Số ?

Số bị trừ

11

11

11

11

11

11

Số trừ

2

3

4

5

6

7

Hiệu

Bài 3: Nối ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Bài 4: Số ?

-

12

12

12

12

12

12

12

5

3

2

9

7

8

4

7

Bài 5: Tính nhẩm

13 - 6 = ....

13 - 9 = ....

13 - 7 = ....

13 - 5 = ....

13 - 4 = ....

13 - 8 = ....

Bài 6: Nối

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Bài 7: >, <, =

12 - 6 ... 11 - 5

13 - 9 ... 16 - 4

15 - 7 ... 11 - 8

14 - 8 ... 15 - 9

18 - 9 ... 16 - 8

14 - 7 ... 16 - 8

Bài 8: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

11 - 6 = 5

11 - 9 = 2

11 - 7 = 4

11 - 5 = 6

11 - 4 = 7

11 - 8 = 3

Bài 2: Số ?

Số bị trừ

11

11

11

11

11

11

Số trừ

2

3

4

5

6

7

Hiệu

9

8

7

6

5

4

Bài 3: Nối ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Bài 4: Số ?

-

12

12

12

12

12

12

12

5

3

2

9

7

8

4

7

9

10

3

5

4

8

Bài 5: Tính nhẩm

13 - 6 = 7

13 - 9 = 4

13 - 7 = 6

13 - 5 = 8

13 - 4 = 9

13 - 8 = 5

Bài 6: Nối

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Bài 7: >, <, =

12 - 6 < 11 - 5

13 - 9 < 16 - 4

15 - 7 > 11 - 8

14 - 8 = 15 - 9

18 - 9 > 16 - 8

14 - 7 < 16 - 8

Bài 8: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Luyện tập Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 1: Tính nhẩm

15 - 6 = ...

13 - 6 = ....

18 - 9 = ...

15 - 6 - 2 = ....

13 - 4 - 3 = ....

13 - 8 - 1 = ...

Bài 2: Tô màu xanh vào quả có hiệu lớn nhất Tô màu đỏ vào quả có hiệu bé nhất.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Bài 3: Ghi các phép tính phù hợp (Theo mẫu)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Bài 4: Có 14 vận động viên đua xe, trong đó có 6 vận động viên đã đi qua cầu.

Hỏi còn lại bao nhiêu vận động viên chưa qua cầu?

Bài 5: Việt có 12 que tính, Việt cho Mai 7 que tính. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu que tính?

Bài 6: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Bài 7: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT Tuần 6

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 349
  • Lượt xem: 3.197
  • Dung lượng: 440 KB
Sắp xếp theo