Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 28 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 28 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28

Bài 1. Nối hai số đo bằng nhau

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Chiều cao của bàn học khoảng:

A. 60 km
B. 60 m
C. 60 dm
D. 60 cm

b) Chiều dài phòng học khoảng:

A. 10 km
B. 10 m
C. 10 dm
D. 10 cm

Bài 3. Tính

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Bài 4. Đ, S?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Bài 5. Lơn đen cân nặng 134 kg, lợn trắng nặng hơn lợn đen 43 kg. Hỏi lợn trắng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Bài 6. Nối mỗi giỏ ghi phép tính với quả táo ghi kết quả của phép tính đó.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Bài 7. Viết tiếp vào chỗ chấm

Cho ba chữ số: 2, 3, 4. Ta lập được các số có ba chữ số mà mỗi số có cả ba chữ số đó.

- Số lớn nhất lập được là: ………….

- Số bé nhất lập được là: …………..

- Tổng của số lớn nhất và số bé nhất lập được là: ………………

Bài 8. Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28

Bài 1. Nối hai số đo bằng nhau

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Chiều cao của bàn học khoảng:

D. 60 cm

b) Chiều dài phòng học khoảng:

C. 10 dm

Bài 3. Tính

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Bài 4. Đ, S?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Bài 5. Lơn đen cân nặng 134 kg, lợn trắng nặng hơn lợn đen 43 kg. Hỏi lợn trắng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Lợn trắng cân nặng:

134 + 43 = 177 (kg)

Đáp số: 177 kg

Bài 6. Nối mỗi giỏ ghi phép tính với quả táo ghi kết quả của phép tính đó.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Bài 7. Viết tiếp vào chỗ chấm

Cho ba chữ số: 2, 3, 4. Ta lập được các số có ba chữ số mà mỗi số có cả ba chữ số đó là: 234; 243; 324; 342; 423; 432

- Số lớn nhất lập được là: 432

- Số bé nhất lập được là: 234

- Tổng của số lớn nhất và số bé nhất lập được là: 666

Bài 8. Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 28

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 96
  • Lượt xem: 2.256
  • Dung lượng: 351,2 KB
Sắp xếp theo