Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 5 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 5 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 5

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Phép cộng 7 + 5 có kết quả là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 2. Kết quả của phép tính 9 + 4 là:

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu 3. Kết quả của phép tính 8 + 6 là:

A. 11

B. 15

C. 13

D. 14

Câu 4. Điền vào chỗ chấm trong phép tính 7 cm + 4 cm = ….cho phù hợp.

A. 12

B. 12 cm

C. 11 cm

D. 11

Câu 5. Sóc Nâu nhặt được 8 hạt dẻ. Mẹ cho Sóc Nâu thêm 7 hạt dẻ nữa. Vậy Sóc Nâu có tất cả bao nhiêu hạt dẻ ?

A. 25 hạt dẻ

B. 24 hạt dẻ

C. 15 hạt dẻ

D. 12 hạt dẻ

Câu 6. Mai cắm 8 bông hoa vào lọ. Sau đó Mai cắm thêm 3 bông nữa. Vậy trong lọ có tất cả số bông hoa là:

A. 10 bông

B. 11 bông

C. 14 bông

D. 12 bông

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

+

9

9

9

9

9

9

9

9

2

3

4

5

6

7

8

9

=

11

Bài 2. Tính:

8+2=…..8+3=….8+8=….8+7=….
8+4=…..8+5=….8+9=….8+6=….
7+2=…..7+3=….7+8=….7+7=….
7+4=…..7+5=….7+9=….7+6=….

Bài 3. Hãy tách số và tính theo mẫu:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 4 : Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 5. Điền số thích hợp vào mỗi ô vuông:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 5

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Phép cộng 7 + 5 có kết quả là:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

B. 12

Câu 2. Kết quả của phép tính 9 + 4 là:

A. 13

Câu 3. Kết quả của phép tính 8 + 6 là:

D. 14

Câu 4. Điền vào chỗ chấm trong phép tính 7 cm + 4 cm = ….cho phù hợp.

C. 11 cm

Câu 5. Sóc Nâu nhặt được 8 hạt dẻ. Mẹ cho Sóc Nâu thêm 7 hạt dẻ nữa. Vậy Sóc Nâu có tất cả bao nhiêu hạt dẻ ?

C. 15 hạt dẻ

Câu 6. Mai cắm 8 bông hoa vào lọ. Sau đó Mai cắm thêm 3 bông nữa. Vậy trong lọ có tất cả số bông hoa là:

B. 11 bông

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

+

9

9

9

9

9

9

9

9

2

3

4

5

6

7

8

9

=

11

12

13

14

15

16

17

18

Bài 2. Tính:

8+2= 108+3= 118+8=168+7= 15
8+4= 128+5= 128+9= 178+6= 14
7+2= 97+3= 107+8= 157+7= 14
7+4= 117+5= 127+9= 167+6= 13

Bài 3. Hãy tách số và tính theo mẫu:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách CTST

Bài 4 : Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 5. Điền số thích hợp vào mỗi ô vuông:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 112
  • Lượt xem: 2.977
  • Dung lượng: 228,7 KB
Sắp xếp theo