Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 9 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 9 Kết nối tri thức tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 9

Bài 1: Điền từ “nặng hơn” “nhẹ hơn”

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Quả dưa hấu........................................... quả dừa

Quả dừa......................... quả dưa hấu

Bài 2: kg ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 3: Trả lời câu hỏi

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 4: Nối

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 5: Tính số ki- lô - gam thóc trong hai bì ở hình dưới đây

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 6: Tính nhẩm

13kg - 6kg = ....

12kg + 54kg = ....

22kg + 17kg =...

4kg + 5kg = ....

15kg + 34kg = ....

16kg - 8kg = ...

Bài 7: Nam nặng 22kg, Việt nặng hơn Nam 6 kg, Mi nhẹ hơn Việt 7kg. Hỏi

a, Việt nặng bao nhiêu ki - lô - gam?

b, Mi nặng bao nhiêu ki - lô - gam?

Bài 8: Dựa vào đáp án bài 7, trả lời các câu hỏi:

Nam nặng 22kg. Việt nặng ...... kg. Mi nặng.......... kg.

Trong ba bạn:

Bạn................ nặng nhất

Bạn................. nặng nhất

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 9

Bài 1: Điền từ “ nặng hơn” “ nhẹ hơn”

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Quả dưa hấu nặng hơn quả dừa

Quả dừa nhẹ hơn quả dưa hấu

Bài 2: kg ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 3: Trả lời câu hỏi

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 4: Nối

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Bài 5: Tính số ki- lô - gam thóc trong hai bì ở hình dưới đây

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT

Số ki- lô - gam thóc là: 30 + 50 = 80 (kg)

Bài 6: Tính nhẩm

13kg - 6kg = 7 kg

12kg + 54kg = 66 kg

22kg + 17kg = 39 kg

4kg + 5kg = 9 kg

15kg + 34kg = 49 kg

16kg - 8kg = 8 kg

Bài 7:

Việt nặng số ki - lô - gam là: 22 + 6 = 28 (kg)

Mi nặng số ki - lô - gam là: 28 - 7 = 21 (kg)

Bài 8: Dựa vào đáp án bài 7, trả lời các câu hỏi:

Nam nặng 22kg. Việt nặng 28 kg. Mi nặng 21 kg.

Trong ba bạn:

Bạn Việt nặng nhất

Bạn Mi nhẹ nhất

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 192
  • Lượt xem: 2.862
  • Dung lượng: 544,1 KB
Sắp xếp theo