Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 11 Bài tập cuối tuần lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 11

Bài 1: Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 2: Đặt tính rồi tính

16 + 84

9 + 17

27 + 16

56 + 35

22 + 78

16 + 84

Bài 3: Nối

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 4: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 5: Hoa cân nặng 48 kg. Mai cân nặng 23 kg. Hỏi hai bạn cân nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 57 lít nước mắm, thùng thứ hai đựng 29 lít nước mắm. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 7: >, <, =

12 + 16 ... 29

33 + 29 ... 63

85 + 7 ... 92

34 + 18 ... 15 + 39

68 + 19 ... 16 + 88

73 + 0 ... 26 + 47

Bài 8: Tính (Theo mẫu)

18 kg + 26 kg + 14kg

= 44 kg + 14 kg

= 58 kg

37 kg + 14 kg + 9kg

=....................................

=....................................

9 kg + 16 kg - 21 kg

=....................................

=....................................
69 kg - 24 kg + 18kg

=....................................

=....................................

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 11

Bài 1: Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 2: Học sinh tự đặt tính rồi tính

16 + 84 = 100

9 + 17 = 26

27 + 16 = 43

56 + 35 = 91

22 + 78 = 100

16 + 84 = 100

Bài 3: Nối

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 4: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 KNTT

Bài 5:

Hai bạn cân nặng số ki lô gam là:

48 + 23 = 71 (kg)

Đáp số: 71 kg

Bài 6: 

Cả hai thùng đựng được số lít nước mắm là:

57 + 29 = 86 (l)

Đáp số: 86 l

Bài 7: >, <, =

12 + 16 < 29

33 + 29 < 63

85 + 7 = 92

34 + 18  < 15 + 39

68 + 19 < 16 + 88

73 + 0 = 26 + 47

Bài 8: Tính (Theo mẫu)

18 kg + 26 kg + 14kg

= 44 kg + 14 kg

= 58 kg

37 kg + 14 kg + 9kg

= 51 kg + 9 kg

= 60 kg

9 kg + 16 kg - 21 kg

= 25 kg - 21 kg

= 4 kg

69 kg - 24 kg + 18kg

= 45 kg + 18 kg

= 63 kg

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây. Download liên tục cập nhật các đề thi, các bài văn mẫu hay và chọn lọc nhất cho các bạn cùng tham khảo.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 246
  • Lượt xem: 2.808
  • Dung lượng: 375,8 KB
Sắp xếp theo